Přijímací řízení

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kontakt: paní Marie Chytilová, m.chytilova@svehlova.cz, 582 345 624

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů
Kritéria:
U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).
U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu.

 

NÁZEV OBORU KÓD OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
STUDIJNÍ OBORY (maturitní zkouška)
   
 Analýza potravin  29-42-M/01 15
 Technologie potravin  29-41-M/01 15
 Autotronik  39-41-L/01 30
 Podnikání  64-41-L/51 30
 Stavební provoz  36-44-L/51 15
UČEBNÍ OBORY (výuční llist)
   
 Opravář zemědělských strojů  41-55-H/01 30
 Mechanik opravář motorových
vozidel
 23-68-H/01 30
 Zedník  36-67-H/01 15
 Instalatér  36-52-H/01 30
 Montér suchých staveb  36-66-H/01 15
 Truhlář  33-56-H/01 15
 Elektrikář - silnoproud  26-51-H/02 30
 Malíř a lakýrník  39-41-H/01 15
 Tesař  36-64-H/01 15
 Výrobce potravin  29-51-H/01 15
UČEBNÍ OBORY (neúplné základní vzdělání)    
 Zahradnické práce  41-52-E/01  6
 Opravářské práce  41-55-E/01  6
 Provozní služby  69-54-E/01  6
UČEBNÍ OBORY (zkrácená forma studia)    
 Mechanik opravář motorových vozidel  23-68-H/01 15
 Zedník  36-67-H/01 15
 Instalatér  36-52-H/01 15
 Montér suchých staveb  36-66-H/01 15
 Truhlář  33-56-H/01 15
 Elektrikář - silnoproud  26-51-H/02 15
 Malíř a lakýrník  39-41-H/01 15
 Tesař  36-64-H/01 15

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
U všech maturitních a učebních oborů je nutné doložit potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu.

U oborů Podnikání a Stavební provoz není potvrzení od lékaře požadováno.


Obecné informace o přijímacím řízení

Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!)

pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu
pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu
Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu
Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu