Přijímací řízení

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kontakt: paní Marie Chytilová, m.chytilova@svehlova.cz, 582 345 624

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů
Kritéria:
U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).
U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řizení ke vzdělaváni (podrobné informace)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řizení ke vzdělaváni (podrobné informace)
NÁZEV OBORU KÓD OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
STUDIJNÍ OBORY (maturitní zkouška)
   
 Analýza potravin  29-42-M/01 15
 Technologie potravin  29-41-M/01 15
 Autotronik  39-41-L/01 30
 Podnikání  64-41-L/51 30
 Stavební provoz  36-44-L/51 15
UČEBNÍ OBORY (výuční llist)
   
 Opravář zemědělských strojů  41-55-H/01 30
 Mechanik opravář motorových vozidel  23-68-H/01 30
 Zedník  36-67-H/01 15
 Instalatér  36-52-H/01 30
 Montér suchých staveb  36-66-H/01 15
 Truhlář  33-56-H/01 15
 Elektrikář - silnoproud  26-51-H/02 15
 Malíř a lakýrník  39-41-H/01 15
 Tesař  36-64-H/01 15
 Výrobce potravin  29-51-H/01 15
UČEBNÍ OBORY (neúplné základní vzdělání)    
 Zahradnické práce  41-52-E/01  6
 Opravářské práce  41-55-E/01  6
 Provozní služby  69-54-E/01  
UČEBNÍ OBORY (zkrácená forma studia)    
 Mechanik opravář motorových vozidel  23-68-H/01 15
 Zedník  36-67-H/01 15
 Instalatér  36-52-H/01 15
 Montér suchých staveb  36-66-H/01 15
 Truhlář  33-56-H/01 15
 Elektrikář - silnoproud  26-51-H/02 15
 Malíř a lakýrník  39-41-H/01 15
 Tesař  36-64-H/01 15

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
U všech maturitních a učebních oborů je nutné doložit potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu.

U oboru Podnikání není potvrzení od lékaře požadováno.


Obecné informace o přijímacím řízení

Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!)

pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu
pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu
Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu
Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu