iCanteen - online přihlášování a odhlašování jídel

Nabízíme výběr ze dvou druhů jídel. Salát, zeleninová obloha, ovoce nebo dezert jsou součástí každého oběda. V současné době vaříme 650 jídel pro studenty středních škol a cizí strávníky. Možný je i výdej do jídlonosičů. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Jídlo je vydáno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy, po předložení funkčního čipu, který si je strávník povinen zakoupit a denně nosit. Strávník se prokazuje přiložením čipu ke čtecímu zařízení u výdejového okénka, které signalizuje objednání jídla. Ve školní jídelně je zajištěn pedagogický dozor.