Studijní obory

Denní forma studia

(4-leté - maturitní)
(2-leté - nástavbové)

Učební obory

(automobilní)
(stavební)
(potravinářské)
(2-letý s výučním listem)
(speciální)

Zkrácená forma studia

Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

(1,5-letý s výučním listem)
  • Mechanik opravář motorových vozidel (řidič profesionál)
(1-letý s výučním listem)
  • Zedník
  • Tesař
  • Instalatér
  • Truhlář
  • Elektrikář - silnoproud
  • Malíř a lakýrník