Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech středního vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Její výhodou je i to, že nabízí dvouletý obor středního vzdělávání s výučním listem Provozní služby. Škola je vybavena několika odbornými učebnami, tělocvičnou, posilovnou a praxe je zajišťována na smluvních pracovištích.

Výhody školy

  • Adaptační kurzy
  • Lyžařské kurzy
  • Cyklistické kurzy
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Workshopy
  • Dny dovednosti
  • Veletrhy nápadů

Škola má vlastní stravovací a ubytovací kapacity. V rámci výuky mohou žáci získat zdarma oprávnění pro svařování elektrickým obloukem a pro svařování plamenem, řidičský průkaz skupiny B, C, T. Studenti oborů Technologie potravin a Analýza potravin mají možnost získat v průběhu studia prospěchové stipendium. Podrobnější informace na http://www.penam.cz. Dále mají možnost získat: placené brigády, placenou praxi, po ukončení studia pracovní smlouvu na dobu neurčitou a vyšší platové ohodnocení u společnosti PENAM a.s. Studenti učebních oborů s výjimkou oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Instalatér, Montér suchých staveb, Zahradnické práce, Provozní služby a Opravářské práce mají možnost získat finanční podporu v rámci Učňovských stipendií OL kraje.

Jsme škola, kde žáci rozvíjejí své schopnosti a kultivují svou osobnost, hledají vlastní cesty k sebepoznání a sebevyjádření, prožívají a obohacují svůj život o nové zážitky, inspirují sebe i druhé, získávají cenné zkušenosti pro další uplatnění v osobním i profesním životě.


Jsme škola perspektivní v učebních i maturitních oborech.

 

NÁZEV: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
SÍDLO: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc
ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Radomil Poles


IČ: 00566896
DIČ: CZ00566896
REDIZO: 600015165
IZO: 103031651
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 238 30 701/0100
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: iiyp8tz

 Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro studenty, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence. Výchovný poradce Mgr. Alena Nováková, tel.: +420 582 340 013, e-mail: a.novakova@svehlova.cz Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, pro třídy 1. EZ, 1. O, 1. ITr, 1. MO, 2. ITs, 2. O, 3. ITr místnost č. 316 sudý týden pondělí 9:25 - 10:30 hod., čtvrtek 10:00 - 10:30 hod. lichý týden pondělí 9:25 - 10:30 hod., úterý 10:00 - 10:30 hod. Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě. Výchovný poradce Ing. Tatiana Chmelenská, tel.: +420 731 185 415, e-mail: t.chmelenska@svehlova.cz Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, pro třídy 3. OP, 3. O, , 3. MOE, 2.MOE, 2. AT, 1. AT, 1. OP místnost č. 315 sudý a lichý týden pondělí 13:15 - 14:00 hod. sudý a lichý týden pátek 8:00 - 8:45 hod. Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě. Výchovný poradce Mgr. Radoslava Spurná, tel.: +420 582 345 624, e-mail: r.spurna@svehlova.cz Konzultační hodiny v budově na nám. Spojenců 17, pro třídy 1. A/TCH, 2. A/TCH, 3. A/TCH/AT, 4. A/AT, 1. PA, 2. PA místnost č. 14a sudý a lichý týden úterý 10:30 - 11:15 hod., středa 11:20 - 12:05 hod. Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě. Školní metodik prevece Mgr. David Sedláček, tel.: +420 582 345 624, e-mail: d.sedlacek@svehlova.cz Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 112, nám. Spojenců, místnost č. 29 sudý týden úterý Svatoplukova 9:20 - 10:30 hod. lichý týden pondělí Spojenců 9:20 - 10:30 hod. Školní psycholog PhDr. Lucie Rozsypálková, tel.: +420 582 345 624, e-mail: l.rozsypalkova@svehlova.cz Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 311, nám. Spojenců 17, místnost č. 2 sudý týden středa Spojenců 8:00 - 12:00 hod., Svatoplukova 12:00 - 16:00 hod. lichý týden středa Svatoplukova 8:00 - 12:00, Spojenců 12:00 - 16:00 hod. Školní speciální pedagog Ing. Jana Vichtová, tel.: +420 582 340 013, e-mail: j.vichtova@svehlova.cz Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 311 Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvěKonzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvěDalší po předchozí domluvě.   Dokumenty Plán výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018 Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Minimální preventivní program     ... více