Zmizelé židovské město

Zmizelé židovské město

Ve čtvrtek 11. října se studenti z domova mládeže Vojáčkovo zapojili do další kulturní akce, pořádanou spolkem Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově.

V Muzeu Špalíček se prostřednictvím dochovaných fotografií známých i méně známých objektů prostějovské historie vydali po stopách zmizelého židovského města, v níž úzké uličky, dlažba z valounů i tajemná zákoutí – to vše dotvářelo židovské ghetto.  Historie prostějovského židovského obyvatelstva byla pro některé z nich velkou neznámou, a proto tato výstava byla vítaným přínosem pro obohacení jejich vědomostí.  Celková akce posloužila jako vhodný prostředek ke stmelení kolektivu a k příjemně prožitému odpoledni.