Zkvalitnění výuky technických oborů za pomoci multimediálního e-learningového systému

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

x

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.2.12/02.0007
NÁZEV PROJEKTU ANGLICKY
Enhancement of education in technical fields
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 2. 2010
UKONČENÍ PROJEKTU
30. 6. 2012

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU
Cílem projektu je zlepšení podmínek pro integraci a vzdělávání žáků se speciálními potřebami na Švehlově střední škole a tím zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Při řešení projektu vytvoříme 12 e-learningových modulů pro 3 studijní a 3 učební obory. Každý modul bude obsahovat sady digitalizovaných videosekvencí s audiozáznamem, dále doprovodné snímky v PowerPointu, klíčová slova a autokorektivní testy. Pro umístění vytvořených modulů vytvoříme e-learningový portál. Moduly budou zpracovány do podoby webcastů a budou dostupné prostřednictvím internetu a běžného prohlížeče. Za pomoci vytvořeného vzdělávacího systému zlepšíme podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a se sociokulturním znevýhodněním v technických oborech a přispějeme k rovnému přístupu ke vzdělání.
Za pomoci vytvořeného vzdělávacího systému zlepšíme podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacímmi potřebami a sociokulturním znevýhodněním v technických oborech a přispějeme k rovnému přístupu ke vzdělání.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Evropský sociální fond EU: 2 791 443 Kč
Státní rozpočet: 492 607 Kč
Celkem: 3 284 050 Kč

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovou skupinu projektu tvoří žácise speciálními vzdělávacími potřebami a se sociokulturním znevýhodněním, kteří studují na Švehlově střední škole v oborech Analýza potravin, Technologie potravin, Mechanik opravář, Opravář zemědělských strojů, Zahradnické práce, Opravářeské práce a zednické práce.Do projektu se zapojí minimálně 100 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a se sociokulturním znevýhodněním, kteří jsou integrováni do běžných tříd.

PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU
Realizací projektu studenti získají unikátní výukovou pomůcku, která zefektivní jejich výuku. Nová výuková pomůcka bude přispívat ke zlepšení procesu pochopení učiva a získávání nových dovedností. Vzhledem k atraktivitě vytvářené výukové pomůcky bude portál a jeho obsah sloužit jako stimulující prvek pro získání pozornosti žáků s nízkou motivací. Dojde ke zvýšení pozitivních postojů k sebevzdělávání. Nasazení této inovativní vyučovací metody umožní žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jejich integraci do systému vzdělávání a usnadní jim úspěšné absolvování školy.

 

PARTNERSKÉ PODNIKY

Chocogastro s.r.o., Pustiměř 54, 683 21 Pustiměř
Ing. Jiří Rašner - Rašnerova Pekárna Brněnská 484, 682 01 Vyškov
Jihomoravské pivovary, a.s. Čsl. armády 116/4, 682 11 Vyškov
Sladovny Soufflet ČR, s.r.o. Jožky Silného 2997, 767 01 Kroměříž
Sladovny Soufflet ČR, s.r.o. Vrahovická 2170/56a, 796 01 Prostějov
Sladovny Soufflet ČR, s.r.o. Uničovská 133/18, 784 01 Litovel
Makovec, a.s. - jateční závod Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané
Makovec, a.s. - jateční závod Zákantí 153, 798 17 Smržice
Včelařská farma - Kolomý Staré Město 111, 792 01 Staré Město u Bruntálu
Palírna Samotíšky, s.r.o. Bablerovo nám. 372/18, 772 00 Samotíšky

 

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Miroslav Sklenář
metodik projektu 

Ing. Renata Grulichová
manager projektu

Ing. Barbora Mikulková
manager projektu
tel.:   775 245 349, 733 715 787
kvalitapotravin@seznam.cz

stránky projektu
http://elearning.svehlova.cz

portál projektu
http://portal.svehlova.cz/Pages/Default.aspx