Regionální kolo soutěže Autotronik Junior 2019

Regionální kolo soutěže Autotronik Junior 2019

Dne 12. 2. 2019 proběhlo regionální kolo soutěže Autotronik Junior. Letošní ročník probíhal v areálu VOŠ a SŠ automobilní v Zábřehu na Moravě.

Naše barvy zde reprezentovali žáci Denis Roh, Petr Stejkora a Radim Mikuš. Soutěž byla rozdělena na tři části – praktickou, poznávací a odbornou přednášku zakončenou vědomostním testem. Po sečtení všech bodů z jednotlivých úkolů a částí soutěže se Denis Roh umístil  na krásném čtvrtém místě, v celkovém pořadí soutěžících škol jsme obsadili druhé místo. Všem třem borcům patří poděkování za svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov.     
Děkujeme všem organizátorům a sponzorům, kteří se na přípravě žáků a samotné soutěže podíleli. Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny, věnované do soutěže ŠSŠP Prostějov, VOŠ a SŠA Zábřeh, Mercedes – Benz Moravia, FTL Prostějov a dalšími partnery z oblasti automobilového opravárenství.