Příprava na vstup na trh práce

Příprava na vstup na trh práce

V měsících lednu (maturitní obory) a v únoru a březnu (učební obory) letošního roku se na naší škole uskutečnil program pro žáky vycházejících ročníků s názvem „Příprava na vstup na trh práce“ který vedla školní psycholožka Mgr. Zita Konvičná.

Besed v Informačním a poradenském středisku při Úřadu práce ČR v Prostějově, se zúčastnilo 105 žáků ze 7 tříd vycházejících ročníků naší školy. Na konci programu, žáci posuzovali úroveň nabízeného programu v evaluačním dotazníku takto – z 60% jako velmi dobrý a z 40% jako dobrý, ve kterém se něco pro svou budoucí profesi dozvěděli. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že program může být v obdobné podobě nabízen žákům vycházejících ročníků i příští rok.