Pracovní stáž Erasmus+ v Budapešti

Pracovní stáž Erasmus+ v Budapešti

Stejně jako v loňském roce tak i letos se vybraní žáci automobilních oborů zúčastnili programu Evropské unie Erasmus Plus  tentokrát však v maďarském hlavním městě Budapešti.

Program Erasmus Plus je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naši studenti pracovali a získávali nové cenné zkušenosti v oblasti opravy motorových vozidel. Již předem byli rozděleni do tří různých automobilních servisů a jednoho muzea  letectví, kde pracovali pod odborným dohledem zkušených mechaniků. Pracovní doba v Maďarsku je obdobná jako u nás. Žáci chodili do servisů na 9 hodin ráno a pracovní doba pro žáky končila v 15:00hodin odpoledne. Velmi rychle se naučili pohybovat po Budapešti městskou hromadnou dopravou.  Po dvou týdnech praxe v servisech bylo výstupem celého projektu získání certifikátu YOUTHPASS. Kromě získaných zkušeností a nových poznatků v oboru si studenti přivezli i zážitky z víkendových výletů. První volnou sobotu žáci navštívili muzeum umění a termální lázně Csillaghegyi.  Studenti i přes veškerá úskalí v jazykové bariéře zvládli vše bez úhony na jedničku a byli nadmíru spokojeni.