Pohovory se zástupci firmy Mubea

Pohovory se zástupci firmy Mubea

2.října 2018 se v Prostějově konala Burza práce a vzdělání. Třída 4.A/AT s kariérovým poradcem Mgr.R.Spurnou využila nabídky ÚP a zúčastnila se jí.

Žáci absolvovali rychlopohovor nanečisto. Zástupci firmy Mubea si žáky rozdělili do čtyř skupin a postupně s nimi probírali to, co zkoumá personalista každé jednotlivé firmy. Žáci si mohli vyzkoušet to, co je zanedlouho čeká v reálném životě. Akce byla velmi přínosná, protože si žáci uvědomili,že to, na co je škola připravuje, je opravdu realita.