Pedagog Olomouckého kraje

Pedagog Olomouckého kraje

Dne 27. 3. 2018 proběhlo v sále Pegasus v budově Regionálního centra Olomouc slavnostní předání ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Za Švehlovu střední školu polytechnickou  Prostějov navrhl ředitel školy učitele odborného výcviku pana Pavla Porteše. Celkem patnáctka oceněných, z původně pěti desítek nominovaných, obdržela pamětní medaili spolu s pamětním listem. Výběrová komise, vedená předsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje PhDr. Alenou Adamíkovou při svém výběru zohledňovala především dlouhodobou nadstandardní práci, výrazný inovativní a kreativní přístup k výuce, mimořádnou odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také zapojení do specializovaných projektů.
Pan Pavel Porteš je kmenovým pracovníkem naší školy více než 34 let. Ke své práci vždy přistupoval a přistupuje velmi zodpovědně a s láskou. Jeho zaujetí pro předměty, které vyučuje, je patrné již při prohlídce budovy našeho odborného výcviku a budovy teoretické výuky. Jako vyučující odborného výcviku oboru elektrikář - silnoproud dokázal vybudovat novou učebnu odborného výcviku, ve které sám za pomoci žáků vytvořil nové výukové panely. Jeho zodpovědnost k výuce lze vyčíst i z pracovního nasazení, se kterým se zapojil do realizace několika projektů financovaných Evropskou unií. Jednalo se např. o projekt: „Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov“.
To, že mu leží na srdci kvalitní a moderní výuka našich žáků, je patrné i z jeho publikační činnosti. Vytvořil řadu dalších výukových materiálů pro obor elektrikář (například výuková videa, powerpointové prezentace, pracovní listy atd.) Z výše uvedené činnosti vyplývá jeho snaha udržet krok s moderní výukou, tím podpořit prestiž školy a hlavně pozitivně ovlivnit studijní proces studentů a zvýšit jejich zájem o studium. Mezi žáky je velmi oblíben, jedná s nimi otevřeně, s humorem, dokáže ocenit snahu a píli, snaží se přiblížit probíranou látku žákům tak, aby je zaujala a motivovala je k učení.
Podílí se také na prezentaci školy. Je to příklad učitele, jehož práce a úsilí věnované budování budoucnosti školy, je rozhodně motivační, jak pro ostatní kolegy, tak pro samotné žáky Z jeho činnosti a zaujetí pro práci ve škole a pro školu je zřejmé, že se mu jeho profese stala skutečným posláním.
Vedení ŠSŠP Prostějov srdečně blahopřeje panu Pavlu Portešovi k získanému ocenění a svému kolegovi přeje hodně zdraví do dalších let.

PROSTĚJOVSKÉ NOVINKY

TV MORAVA