Pedagog Olomouckého kraje

Pedagog Olomouckého kraje

Dne 28. 3. 2019 proběhlo v sále Pegasus v budově Regionálního centra Olomouc slavnostní předání ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Za Švehlovu střední školu polytechnickou  Prostějov navrhl ředitel školy učitelku teoretické výuky paní PhDr. Soňu Hanákovou. Celkem patnáctka oceněných, z původně pěti desítek nominovaných, obdržela pamětní medaili spolu s pamětním listem. Výběrová komise, vedená předsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje PhDr. Alenou Adamíkovou při svém výběru zohledňovala především dlouhodobou nadstandardní práci, výrazný inovativní a kreativní přístup k výuce, mimořádnou odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také zapojení do specializovaných projektů.   
Paní PhDr. Soňa Hanáková pracuje ve školství víc než 32 let. Kmenovým pracovníkem naší školy více než 8 let. Do roku 1991 pracovala, jako vedoucí odborného výcviku na SOU Seliko Olomouc. Od roku 1991 působila jako učitel odborných předmětů na Rodinné škole v Kojetíně a poté od roku 1998 na Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r.o. Ke své práci vždy přistupovala a přistupuje velmi zodpovědně a s láskou. Její zodpovědnost k výuce lze vyčíst i z pracovního nasazení, se kterým se zapojila do realizace několika projektů financovaných Evropskou unií. Jednalo se např. o projekt: „Oko – Občanské kompetence občanům“, „Škola pro praxi – praxe pro školu“.
To, že jí leží na srdci kvalitní a moderní výuka našich studentů, je patrné i z její publikační činnosti. Vytvořila řadu dalších výukových materiálů pro obor Podnikání (například výuková videa, powerpointové prezentace, pracovní listy atd.). Z výše uvedené činnosti vyplývá její snaha udržet krok s moderní výukou, tím podpořit prestiž školy a hlavně pozitivně ovlivnit studijní proces studentů a zvýšit jejich zájem o studium. Mezi žáky je velmi oblíbena, jedná s nimi otevřeně, s humorem, dokáže ocenit snahu a píli, snaží se přiblížit probíranou látku studentům tak, aby je zaujala a motivovala je k učení.
Podílí se také na prezentaci školy. Z její činnosti a zaujetí pro práci ve škole a pro školu je zřejmé, že se jí její profese stala skutečným posláním.