NOVINKA - stipendia pro maturitní obory Analýza Potravin a Technologie potravin

NOVINKA - stipendia pro maturitní obory Analýza Potravin a Technologie potravin

I ve školním roce 2017/2018 bude Olomoucký kraj podporovat žáky vybraných učebních a technických oborů zakončených maturitní zkouškou stipendii v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

Předpokládaná alokovaná částka na stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje pro tento školní rok činí 6 806 000 korun. Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků o studium vybraných oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce a jejich motivace k lepším výsledkům v oblasti vzdělávání i výchovy.
„Pro Olomoucký kraj je poskytování stipendií žákům vybraných učebních a technických oborů zakončených maturitní zkouškou velice důležité, protože se jejich prostřednictvím daří zabránit poklesu zájmu o některé obory vzdělání či dokonce zvýšit počet žáků,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.
Největší novinkou pro školní rok 2017/2018 je zařazení tří nových oborů vzdělání mezi podporované obory. Jedná se o učební obor Pečovatelské služby a dva maturitní obory Analýza potravin a Technologie potravin. U těchto oborů budou ve školním roce 2017/2018 podporováni žáci pouze prvních ročníků.
Celkově tedy bude od školního roku 2017/2018 Olomoucký kraj podporovat žáky 43 oborů vzdělání, z toho je 14 technických oborů zakončených maturitní zkouškou a 29 učebních oborů.
Na základě žádostí škol došlo k menší úpravě pravidel pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem. Změna se týká vyplácení stipendií, která budou žákům vyplácena 5x ročně po dvou měsících.