Návštěva výstavy

Návštěva výstavy

V pátek 26. 10. 2018 jsme s žáky třídy 1. A/TCH  navštívili Muzeum a galerii v Prostějově a zhlédnutím výstavy „LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“ si připomněli sté výročí založení Československé republiky.

Expozice byla umístěna ve čtyřech výstavních místnostech a přiblížila nám proces zrodu samostatného Československa. Kromě ukázky dobového tisku, fotografií, tehdejších bankovek či reklamních plakátu tu byly také dvě místnosti věnované první světové válce. Vedle dobových zbraní žáky nejvíce zaujaly zákopy s umístěným dělem, které vydávalo autentické zvuky. Poslední výstavní místnost byla věnována „První republice.“ Zde jsme si mohli prohlédnout ukázku tehdejšího oblečení včetně doplňků a šicích strojů. Také tu byly umístěny předměty bezprostředně spjaty s osobou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, např. brko, kterým se podepsal do prostějovské pamětní knihy. Na závěr jsme se vrátili zpět do první místnosti, která byla zařízena jako dobová škola, a zhlédli tu tehdejší reklamy na významné prostějovské firmy a rovněž prvorepublikový němý detektivní příběh z Prostějova. Celá výstava byla velmi rozmanitá a žáci si díky ní uvědomili, jak složitý byl proces vzniku našeho samostatného státu.