Matematický KLOKAN 2019

Matematický KLOKAN 2019

V březnu 2019 se žáci a studenti z různých škol naší republiky zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan.

Stejně jako v minulých letech se do soutěže zapojili i studenti Švehlovy střední školy polytechnické. Úkolem bylo řešit 24 zadaných příkladů, které byly často logickými Matematický klokan hádankami.
Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 49 žáků prvních a druhých ročníků v kategorii Junior a 11 žáků třetích a čtvrtých ročníků v kategorii Student.
Nejlepším řešitelem školy se stal v kategorii Junior Jakub Špalek z 1.PA, na druhém místě byl Marek Černý  z 2A/TCH, na třetím Martin Seifert z 1.AT. V kategorii Student zvítězil Denis Roh  ze 4.A/AT, druhá byla Lenka Šumpichová ze 4.A/AT, třetí Petr Stejkora ze 4.A/TCH.
Nejlepší řešitelé postoupili do okresního a krajského kola. V kategorii Junior se Jakub Špalek umístil na 3. místě v okrese Prostějov.