Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilových oborů

x

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.2.26/01.0008
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 7. 2012
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 12. 2014

CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky a zvýšení odborných znalostí a dovednosti žáků školy. Při řešení projektu vytváříme interaktivní výukové materiály, které pro výuku odborných předmětů ŠSŠP Prostějov zcela chybí a které budou mít vliv na rozvoj tvořivého a inovativního myšlení žáků.

CÍLE PROJEKTU DOSÁHNEME POMOCÍ TĚHTO KROKŮ
1. Tvorba interaktivních materiálů
Budou vytvořeny výukové materiály ve formě sedmi modulů. Jednotlivé moduly budou obsahovat didaktické testy, pracovní listy k dílenským cvičením, PowerPointové prezentace, multimediální materiály a učební materiály.

2. Zavádění inovativních metod forem výuky
Budou zavedeny metody a formy výuky v podobě workshopů a exkurzí, které povedou k zatraktivnění technických oborů a upevnění mezipředmětových vazeb.
3. Úprava stávajícího e-learningového portálu
Úpravou existujícího e-learningového portálu projektu, na kterém budou dostupné nově vytvořené materiály a jeho zavedení do řádné výuky.
4. Konzultace pedagogů s odborníky
Konzultacemi pedagogů ŠSŠP Prostějov se špičkovými odborníky z automobilového a opravárenských firem v otázkách tvorby výukových materiálů. To přispěje jednak ke přiblížení vytvářených vzdělávacích materiálů praxi, ale i ke zvýšení odborné způsobilosti učitelů vyučovat odborné předměty.
5. Spolupráce s vybranými podniky
Vytvořením spolupráce ŠSŠP Prostějov s vybranými podniky (automobilové a opravárenské firmy např. FTL a.s., Mechanika a.s.) pro snazší uplatnění absolventů v praxi.

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU
Cílovou skupinou projektu jsou žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, a to učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů a žáci studijního oboru Autotronik.

Žáci této cílové skupiny jsou po odchodu do praxe konfrontování s neznámými technologiemi, postupy a přístrojovým vybavením autoservisů. Jejich okamžitá uplatnitelnost je omezena na opravy starších vozů a strojů.

Pro samostatnou práci musí absolvovat řadu dodatečných školení a kurzů, což je pro potencionálního zaměstnavatele finančně velmi nákladné. Absolventi jsou znevýhodněni na trhu práce, jejich konkurenceschopnost je nízká.

Realizace projektu přispěje k odstranění těchto znevýhodnění a ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy.

Počet podpořených žáků bude minimálně 150.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Financování projektu: 4 337 939 Kč
Strukturální fond: 3 667 248 Kč
Státní rozpočet: 650 690 Kč

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

stránky projektu
http://svehlova.cz/autoweb/index.php

portál projektu
http://krokzakrokem.svehlova.cz/