Finále soutěže Chemík 2019

Finále soutěže Chemík 2019

Tradiční součástí školního roku se na naší škole stalo finálové kolo soutěže Chemík.

Tato soutěž je určena žákům základních škol, probíhala formou tří internetových kol od října loňského roku a byla zakončena čtvrtým, finálovým kolem ve středu 20.3. Do čtvrtého kola se z téměř 30 soutěžících probojovalo 8 nejlepších. Finalisté absolvovali poznávaní laboratorního vybavení, test teoretických znalostí a nakonec i test praktické zručnosti v laboratoři. V rámci praktické části soutěžící v letošním ročníku prováděli důkazové reakce kationtů a snažili se správně určit, které kationty jsou v předložených slepých vzorcích.
Přes dobré výkony soutěžících mohl ale vyhrát jen jeden. V letošním roce se výhercem soutěže stala Alisa Sachko (ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24) a může se tak právem pyšnit titulem Chemík 2019 a novým tabletem, který byl hlavní cenou v soutěži. Druhé místo obsadila Eliška Navrátilová a na třetím místě se umístil Roman Hapalák (oba žáci ze ZŠ Senice na Hané). Pořadí dalších soutěžících uvádí následující tabulka.

Jméno škola Pořadí
Alisa Sachko ZŠ Dr. Horáka Prostějov 1
Eliška Navrátilová ZŠ Senice na Hané 2
Roman Hapalák ZŠ Senice na Hané 3
Eliška Švestková ZŠ a MŠ Určice 4
Radek Študent ZŠ a MŠ Určice 5
Michal Doležel ZŠ Senice na Hané 6
Ludmila Spurná ZŠ Senice na Hané 7
Martin Zatloukal ZŠ a MŠ Určice 8

Všem soutěžícím děkuji za účast a doufám, že i v příštím roce se najdou žáci se zájmem o chemii a soutěž Chemík.

 

Tři kola internetové části soutěže Chemík 2019 jsou za námi a to znamená, že máme i finalisty, kteří již byli kontaktováni a obdrželi informace o finálovém kole.

Někteří z vás měli výborný nebo aspoň dobrý start, ale bohužel se nezúčastnili všech tří kol, a to znamená, že ani do finálového kola se podívat nemohou. A to je zejména v některých případech trochu škoda. Těm, kteří se neprobojovali až do finálového kola, ať už z jakéhokoliv důvodu, děkuji za snahu, přeji vše nejlepší a pokud jste v osmé třídě, doufám, že to příští školní rok zase zkusíte. A abyste se mohli podívat, kde jste možná udělali chybu, najdete pod tabulkou správné řešení všech tří kol. Ještě jednou všem děkuji a mějte se chemicky!
Váš Chemík

Jméno škola Body Pořadí
Roman Hapalák ZŠ Senice na Hané 32 1
Michal Doležel ZŠ Senice na Hané 31 2
Ludmila Spurná ZŠ Senice na Hané 31 3
Eliška Navrátilová ZŠ Senice na Hané 31 4
Radek Študent ZŠ a MŠ Určice 27 5
Martin Zatloukal ZŠ a MŠ Určice 27 6
Eliška Švestková ZŠ a MŠ Určice 25 7
Alisa Sachko ZŠ Dr. Horáka Prostějov 25 8
Tomáš Vrba ZŠ Ptení 22 9
Adéla Vičarová ZŠ a MŠ Určice 21 10
Lenka Koudelková ZŠ a MŠ Určice 16 11
Adéla Navrátilová ZŠ a MŠ Určice 15 12
Anna Štěfanová ZŠ Senice na Hané 22 DNF
Ema Sekaninová ZŠ Brodek u Konice (T. G. Masaryka) 11 DNF
Alexandra Dutszaková ZŠ Senice na Hané 11 DNF
Veronika Kopecká ZŠ a MŠ Určice 11 DNF
Filip Hošťálek ZŠ Dr. Horáka Prostějov 9 DNF
Pavel Plíšek ZŠ Dr. Horáka Prostějov 9 DNF
Erik Špičák ZŠ Dr. Horáka Prostějov 9 DNF
Aneta Andrejcová ZŠ Dr. Horáka Prostějov 8 DNF
Kateřina Kejíkoví ZŠ Dr. Horáka Prostějov 7 DNF
Denisa Francová ZŠ Dr. Horáka Prostějov 6 DNF

 

Správné odpovědi

CHEMÍK 3. kolo

S lednem ale také přichází závěrečné internetové kolo soutěže Chemík. Věřím, že minulé kolo, které se zabývalo čistírnou odpadních vod, vám dalo zabrat. Ale i tak jste se s odpověďmi statečně vypořádali! V tomto kole se podíváme na dobroty, které jste možná konzumovali během minulých 14-ti dní a v závěrečných otázkách se vrátíme na skok k vodě.
Víte, že k výrobě některých z nich se používají chemické látky, s nimiž se běžně pracuje i v chemické laboratoři? Pokud ano, budou pro vás odpovědi na následujících 12 otázek hračkou.

 1. Při výrobě sýrů je potřeba oddělit v mléce bílkoviny od kapalné části mléka (srazit ho do malých hrudek). K tomu se používá tzv. syřidlo. Aby syřidlo správně fungovalo, používá se také jedna chemická látka. O jakou chemickou látku jde?
  a) chlorid vápenatý
  b) chlorid sodný
  c) chlorid hořečnatý
 2. Při kvašení cukerných roztoků např. z obilí, hroznů, kukuřice nebo rýže, vzniká chemická látka, která patří do organické chemie. Je to:
  a) dimethylketon
  b) ethanol
  c) propanol
 3. Do běžně dostupných masných výrobků (např. v supermarketu) se přidává konzervační látka, která masné výrobky konzervuje, a tím je chrání před jednou velice nebezpečnou bakterií a navíc masu dodává příjemnou růžovou barvu. Jedná se však také o látku, která není vhodná pro nejmenší děti. Je to:
  a) dusitan sodný
  b) dusičnan sodný
  c) oxid dusnatý
 4. Konzervační látkou v nápoji Coca-Cola je:
  a) kyselina citronová
  b) kyselina trihydrogenfosforečná
  c) kyselina dusičná
 5. Při dozrávání uvolňuje ovoce (třeba i ve vánoční ovocné míse) jednu organickou plynnou látku. Je to:
  a) ethan
  b) ethen
  c) ethyn
  Pozn. Tato látka dokonce urychluje dozrávání dalších plodů v okolí. Běžně se pak k hromadnému dozrávání např. banánů nebo dalšího tropického ovoce používá ve velkoskladech.
 6. Po domácku se dá maso konzervovat jednou běžně dostupnou a známou chemickou látkou.
  a) škrobem
  b) cukrem
  c) solí
 7. Při výrobě vína, je potřeba hotový výrobek konzervovat. K tomu dříve sloužil jeden chemický prvek, který se v menší míře používá i dnes. Jeho spalováním se desinfikovaly sudy a následně i víno, které se v těchto sudech uchovávalo. Mluvíme o:
  a) N
  b) S
  c) P
 8. Při pečení buchet maminky běžně používají kypřící prášek, prášek do pečiva, jedlou sodu nebo takzvaně prdopeč. Jejich hlavní složkou je:
  a) Na2CO3
  b) NaHCO3
  c) CaCO3
 9. Látka, která se používá v instantních polévkách nebo všude tam, kde je třeba zvýraznit chuť potraviny, a která způsobuje pátou chuť (tzv. umami), se nazývá:
  a) kurkuman sodný
  b) sakuran sodný
  c) glutaman sodný
 10. Med je klasická potravina, kterou máme většinou rádi díky její sladké chuti. Napovím rovnou, že jsou to sacharidy. Ale kterého sacharidu j v medu nejvíce?
  a) glukóza
  b) sacharóza
  c) fruktóza
 11. A teď ještě na chvíli zpět k vodě. Při úpravě vody se používají chemické látky jako např. KAl(SO4)2. Tyto látky mají za úkol zachycovat a vázat do větších částic ("vločkovat") nečistoty, které lze následně lépe filtrovat. Těmto látkám se říká:
  a) křemelina
  b) křemence
  c) kamence

 12. Po filtraci je vodu nutné desinfikovat (odstranit případné mikroorganismy). K tomuto účelu se používá třeba i ozon. Nejčastěji se však využívá:
  a) chlor
  b) fluor
  c)  jod

CHEMÍK 2. kolo

Dnes se budeme bavit o čištění odpadní vody. Vy i vaše město či vesnice vyprodukujete nemalé množství odpadní vody ať už koupáním, sprchováním, splachováním záchodů nebo třeba vařením. S touto vodou je nutné se vypořádat v ČOV (čistírnách odpadních vod), než ji pustíme zpět do potoka či řeky. Dnes se podíváme v rámci několika otázek aspoň v krátkosti na to, jak to vlastně probíhá.

 1. Seřaďte jednotlivé části čistírny odpadních vod tak, jak následují za sebou.
  Česle, lapáky štěrku, lapáky písku, usazovací a zahušťovací nádrže, aktivační nádrž, oddělování vyčištěné vody od kalů
 2. Co do čistírny odpadních vod nikdy nepřiplave?
  a) občanské průkazy a osobní doklady
  b) peníze
  c) ani jedna z předchozích odpovědí není správná
 3. Kdy na ČOV přitéká nejvíce odpadních vod a má tedy obvykle nejvíce práce?
  a) hlavně ráno
  b) kolem poledne
  c) ráno a večer
 4. Co dělá pracovníkům ČOV během roku největší starosti tím, že ucpává česle a další části na začátku ČOV?
  a) olej
  b) toaletní papír
  c) vlhčené ubrousky
 5. Při čištění odpadních vod jsou sledovány některé ukazatele a zjišťovány jejich hodnoty v chemické laboratoři ČOV. Mezi základní a důležité hodnoty patří hodnota CHSK, která udává:
  a) znečištění vody jako celkové množství organických látek biologicky rozložitelných i     nerozložitelných
  b) udává znečištění vody jako biologicky rozložitelné látky
  c) udává znečištění vody jako biologicky nerozložitelné látky
 6. Pokud jde o proces vlastního rozkladu drobných pevných částic, kterým se říká „kal“ v odpadní vodě, podílí se na něm v tzv. aktivační nádrži zejména bakterie. Jde tedy o biologické odbourávání. Znečištění je pro zmíněné mikroorganismy potravou, kterou požírají. Na rozkladu se podílejí svou činností zejména dvě skupiny bakterií:
  a) amonizační (přeměňují amoniak a amonné sloučeniny na jednodušší N sloučeniny) a denitrifikační (přeměňují dusíkaté sloučeniny na dusík)
  b) denitrifikační (přeměňují amoniak a amonné sloučeniny na jednodušší N sloučeniny) a nitrifikační (přeměňují dusíkaté sloučeniny na dusík)
  c) nitrifikační (přeměňují amoniak a amonné sloučeniny na jednodušší N sloučeniny) a denitrifikační (přeměňují dusíkaté sloučeniny na dusík)
 7. Při rozkladu organických látek bakteriemi je občas nutné dodávat bakteriím pro jejich „spokojenost“ další organickou potravu. Z toho důvodu se přidává např.:
  a) methanal
  b) methanol
  c) butanol
 8. Po čištění vody zůstává velké množství tzv. kalu. Jsou to vlastně „pevné“ částečky. Ty vznikly z původních výkalů, zbytků potravin z kuchyně nebo i staré kůže, vlasů či chlupů, které se oddělují z našeho těla při umývání. Součástí jsou ale i těla mikroorganismů pocházejících z procesu čištění odpadní vody. Tento materiál, který by v nádržích překážel, je skladován a využíván v tzv. vyhnívacích nádržích, kde z něj vzniká zejména:
  a) methan
  b) butan
  c) propan
 9. Proto, aby vše probíhalo pěkně rychle, musí se o stav aktivačních nádrží starat poctivě pracovníci čistírny odpadních vod. Jednou z činností pro urychlení procesu odbourávání nečistot v odpadní vodě je:
  a) odsátí části kalu a mikroorganismů a převedení zpět do teprve zpracovávané odpadní vody
  b) regulace množství odpadní vody, která přitéká do čistírny odpadních vod
  c) přidání speciální kultury bakterií, kterou čistírna nakupuje
 10. Při procesu usazování se v usazovacích nádržích pro lepší usazování používá jako srážedlo chemická látka s názvem:
  a) chlorid železnatý
  b) dusičnan železnatý
  c) síran železnatý
 11. Co se děje s kalem, který zůstane po čištění odpadních vod.
  a) V dnešní době si ho z většiny ČOV případů odváží zemědělci na pole a hnojí s ním.
  b) V dnešní době je z většiny ČOV odvážen na skládky z důvodu jeho problematického složení.
  c) V dnešní době je z většiny ČOV odvážen kal na stavby, kde je různým způsobem zužitkován.
 12. A na závěr jedna důležitá a trochu i problematická otázka: Jak se z odpadních vod odstraní zbytky léčiv?
  a) nijak
  b) rozloží je bakterie podobně jako většinu ostatních látek
  c) musí se likvidovat přidáním jiných chemických látek a filtrací

CHEMÍK 1. kolo

V běžném životě se setkáváme s nádobami, přístroji, oblečením a dalšími věcmi vyrobenými z plastů. Vzhledem k tomu, že se s nimi setkáváme doslova na každém kroku, je třeba s nimi umět zacházet a také je umět správně likvidovat a recyklovat.

I proto se první kolo soutěže zaměřuje právě na plasty všeho druhu a jiné polymerní látky. Takže s chutí do práce.

 1. Zcela prvním plast na světě, vyrobený v roce 1855, se podle svého objevitele nazýval:
  a) bakelit
  b) parkesin
  c) vinyl
 2. Igelitový sáček se v přírodě rozloží přibližně za:
  a) 5 let
  b) 15 let
  c) 25 let
 3. Polystyren se rozloží přibližně za:
  a) desitky let
  b) stovky let
  c) desetitisíce let, ale také možná nikdy
 4. Roztřiďte správně následující odpady na ty, co patří mezi recyklovatelné plasty do žluté popelnice a na ty, které do žluté popelnice nepatří.
  a)         b)                           
  PET láhev
  igelitový sáček
  umytý kelímek od jogurtu

  molitan
  celofán
  linoleum
  guma
  pneumatika
  špinavý polystyrenový tácek
  neumytý kelímek od jogurtu

 5. Vědci Wichterle, Novotný a Procházka se podíleli na výrobě plastické hmoty (zpracovávaná jako vlákno), která byla vyrobena v Československu v roce 1940. Jedná se o:
  a) nylon
  b) chemikon
  c) silon
 6. Látka, která je velice odolná a používá se pro povrchovou úpravu např. kuchyňských pánví, se nazývá:
  a) teflon
  b) nylon
  c) freon
 7. Co znamená následující symbol: Recyklace

 8. Bioplasty jsou plastické materiály, které se na rozdíl od klasických plastů za krátkou dobu přirozeně rozpadají. Tyto materiály se vyrábí např. z:
  a) kukuřice
  b) dýně
  c) len
 9. Polymerace je chemický děj, při němž dochází k:
  a) odpařování části chemických látek a jejich oddělování
  b) rozdělování látek do jednodušších malých molekul
  c) řetězení malých molekul za sebou do dlouhých řetězců
 10. Správně k sobě přiřaďte trojice.  Vždy plastovou věc, značku a zkratku plastového materiálu.
  C - PP - 5
  A - PS - 6
  D - LDPE - 4
  B - PET - 1

  PP PS LDPE PET
 11. Co je na následujícím obrázku
  a) polotovar k výrobě igelitových sáčků
  b) polotovar k výrobě PET lahví
  c) polotovar k výrobě igelitové tašky
 12. Základní surovina k výrobě pneumatik je:
  a) silikon
  b) kompozit
  c) kaučuk

Soutěž je určena zejména žákům 8. a 9. tříd a je zaměřena na praktickou chemii a věci kolem ní. V minulých kolech byly otázky směřovány např. na plasty, potraviny, kyselé deště nebo pyrotechniku.

Jak soutěžit?

Pozorně si přečtěte otázky příslušného kola a odpovězte na ně. Na každou otázku existuje 1 správná odpověď. Odpovídejte např. 1 – a, 2 – c. Pokud otázka nenabízí možnosti, odpovídejte slovně nebo větou.
Odpovědi zasílejte na mailovou adresu d.srajbr@svehlova.cz. Nejpozději do týdne byste měli dostat potvrzení o přijetí vašich odpovědí. Podle e-mailové adresy budete evidováni po celou dobu soutěže, proto odpovídejte vždy ze stejné e-mailové adresy.
S PRVNÍ ODPOVĚDÍ ZAŠLETE PROSÍM I ÚDAJE O VÁS (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ŠKOLA A TŘÍDA).

Zjednodušená pravidla soutěže jsou následující:
     • Pro účast ve finálovém kole se musíte účastnit všech tří jednotlivých kol zveřejněných na stránkách soutěže.
     • Body z jednotlivých kol se sčítají a na základě získaných bodů jsou do finálového kola nominováni jen ti nejúspěšnější (cca 10 nejlepších).
     • Ve finálovém kole startujeme od nuly, takže i ten, kdo byl po prvních třech kolech např. až desátý, může vyhrát, pokud ve finále posbírá nejvíce bodů.
     • Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí to, kdo poslal své odpovědi dříve.
     • Zaslání odpovědí proto neodkládejte.
      Termíny jednotlivých kol:
Kolo Zahájení Uzávěrka
1. 15. 10. 2018

Ideálně do 16. 11. 2018

nejpozději do 31. 1. 2019

2. 19. 11. 2018

Ideálně do 21. 12. 2018

nejpozději do 31. 1. 2019

3. 7. 1. 2019 31. 1. 2019
     Vyhodnocení soutěže a závěrečné kolo o ceny, kterého se zúčastní nejlepší soutěžící, bude probíhat v únoru nebo v březnu 2019 v budově naší školy v Prostějově (nám. Spojenců 17). Soutěžící včas dostanou pozvánku.
     Soutěž naleznete na stránkách naší školy (http://www.svehlova.cz/) v levém menu nebo konkrétně na následujícím odkazu: http://www.svehlova.cz/cz/m/internetova-soutez/