Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Pedagogická fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul “Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci”. Mezi tyto školy se zařadila nově i Švehlova střední škola polytechnická Prostějov.

Spolupráce se bude rozvíjet hlavně v těchto oblastech:
Příprava budoucích učitelů - fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů fakulty.
Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů – nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele.