Exkurze v prostějovské ČOV

Exkurze v prostějovské ČOV

K náplni výuky naší školy patří i návštěvy profesionálních laboratorních zařízení a firem, kde mohou naši žáci vidět vyučované vědomosti a dovednosti v praxi.

Stejně tak i třída 3. A/TCH navštívila 19. 10. prostějovskou Čistírnu odpadních vod. Představen byl celý areál čistírny, jednotlivé fáze čištění odpadní vody, problémy s nevhodným odpadem splachovaným nebo odhazovaným na ulici a následně i velín celé čistírny. Na exkurzi budou v nejbližší době navazovat praxe žáků.