EXKURZE V KENDRIONU

EXKURZE V KENDRIONU

V minulém týdnu se žáci naší školy zúčastnili exkurze v podniku Kendrion Prostějov, s. r. o., který produkuje ventilové elektromagnety.

Žáky třídy 3.ITr výrobou provedl ředitel podniku pan Soldán, který je seznámil s výrobním postupem, používanými technologiemi a montáží již hotových výrobků. Žáci ocenili čistý a bezpečný provoz i osmihodinovou pracovní dobu, která je v dnešní době ve výrobních podnicích spíše výjimkou. Nejvíce se líbily roboty, které dokáží svým výkonem nahradit celou linku.
Firma Kendrion Prostějov, s.r.o. zaměstnává několik našich absolventů různých oborů. Bývalí žáci naší školy nám prozradili, že jsou spokojeni.
Firmě Kendrion, panu řediteli i ochotné personalistce paní Svobodové, moc děkujeme za možnost exkurze i dárečky, které jsme obdrželi.