EU - peníze středním školám

 

x

 

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Inovace výuky odborných předmětů
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.5.00/34.0695
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 7. 2012
UKONČENÍ PROJEKTU
30. 6. 2014

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR


PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Výuka s podporou digitálních technologií
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.5.00/34.0161
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 9. 2012
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 8. 2014

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Dne 17. června 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výzvu k projektu EU – peníze středním školám. Jeho hlavním úkolem je zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Předložený projekt se snaží podporovat a rozvíjet dlouhodobě se projevující problematické oblasti středního školství. Mezi osm hlavních oblastí, ke kterým jsou směřovány finanční prostředky, patří čtenářská a finanční gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, odborné kompetence, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání a mentoring.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov se na výzvu k podání projektu dlouhodobě připravovala a v prosinci 2011 finalizovala projekt „Výuka s podporou digitálních technologií“. Od 1. září 2012 došlo k postupné realizaci. Ta potrvá až do jeho ukončení k 31. srpnu 2014.
Na základě rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje, OŠMT č.j. KUOK 134877/2011 ze dne 8. 12. 2011 a rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-1645/2012.25 ze dne 17. 1. 2012 došlo od 1. 9. 2012 ke sloučení školy SOU stavební, Prostějov, Fanderlíkova 25, se Švehlovou střední školou, Prostějov, nám. Spojenců 17. Na základě této změny nový subjekt převzal již rozpracovaný projekt "Inovace výuky odborných předmětů".

Projektový záměr byl sestaven podle aktuálních potřeb školy. Hlavním cílem projektu je tvorba nových výukových materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologiích.

Během období realizace projektů bude podporovaná především výuka těch předmětů, které jsou zakončeny maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Výukový proces bude inovován formou nových moderních metod, učitelé vytvoří nové digitální vzdělávací materiály. V rámci nových metodických materiálů vzniknou výukové prezentace, pracovní listy, soubory testů, kontrolní práce pro žáky atd. Vznikne školní banka výukových materiálů, ze které budou moci čerpat nejen vyučující, ale i samotní žáci.

Žáci budou ve vyučovacích hodinách vzděláváni pomocí nových moderních trendů. Není zapomenuto ani na oblast praktického vyučování, kdy se podpoří výuka u nových skupin zaměstnavatelů. Těmito dílčími kroky se zefektivní a zkvalitní výukový proces.

Další oblast, kterou realizovaný projekt podpoří, je materiální vybavení. Pro potřeby zkvalitnění výuky budou pořízeny například notebooky, tiskárny, dataprojektory apod.

Díky projektu „Výuka s podporou digitálních technologií“ se Švehlova střední škola polytechnická Prostějov zmodernizuje a kvalitativně se zlepší výchovně vzdělávací proces.

 


KONTAKT

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624

www.svehlova.cz

Ing. Radomil Poles
vedoucí projektu
tel.:  582 345 624
r.poles@svehlova.cz

Ing. Jana Složilová
(CZ.1.07/1.5.00/34.0695)
tel.:  734 402 783
j.slozilova@svehlova.cz

Mgr. Rostislav Harenčák (CZ.1.07/1.5.00/34.0161)
tel.:  582 345 624
r.harencak@svehlova.cz

 

VÝSTUPY PROJEKTŮ
Výstupy projektů zašlou na požádáni kontaktní osoby všem středním školám v ČR.

INOVACE VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Přehled zpracovávaných šablon v rámci projektu

 

VÝUKA S PODPOROU DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přehled zpracovávaných šablon v rámci projektu