„Buď HIV negativní, chraň si svůj život.“

„Buď HIV negativní, chraň si svůj život.“

Dne 27. 3. 2019 se žáci prvních ročníků oborů Autotronik a Opravář zemědělských strojů zúčastnili přednášky s názvem „Buď HIV negativní, chraň si svůj život.“

Přednáška se uskutečnila v budově Krajské hygienické stanice v Olomouci. Program byl zaměřen na prevenci HIV/AIDS a jiných pohlavně přenosných nemocí. Přednáška probíhala zábavnou formou s důrazem na skupinovou a kooperativní výuku. Žáci byli tedy rozděleni do skupin a během 90 minut společně plnili celkem 3 úkoly, za které získali body. Žáci vítězné skupiny pak obdrželi drobnou věcnou odměnu. Žáci byli postupně seznámeni s původem viru HIV a způsoby přenosu. Dále pak s antikoncepčními metodami a s jejich správným použitím. Po celou dobu programu se lektorka snažila žáky aktivizovat a diskutovat s nimi.