Beseda se zástupcem Rekrutačního střediska

Beseda se zástupcem Rekrutačního střediska

Dne 25.9.2018 se žáci tříd 4.A/AT a 2.PA zúčastnili besedy se zástupcem Rekrutačního střediska Olomouc Armády České republiky.

V současné době Armáda České republiky dlouhodobě hledá do svých řad nové zájemce o službu. Žáci byli seznámeni s podmínkami přijetí do Armády ČR, s platovými podmínkami, s vojenskými hodnostmi, s právy a povinnostmi vojáka, s průběhem služby, s výhodami služebního poměru a mnoha jinými aspekty. Beseda se nesla v přátelském duchu , žáci kladli dotazy a zástupce Armády ČR velice dobře reagoval. Mnozí žáci, zejména z 2.PA, uvažují, že by se v budoucnu mohli stát vojáky profesionály.