Internetová soutěž


CHEMÍK 1. kolo

CHEMÍK 1. kolo

V běžném životě se setkáváme s nádobami, přístroji, oblečením a dalšími věcmi vyrobenými z plastů. Vzhledem k tomu, že se s nimi setkáváme doslova na každém kroku, je třeba s nimi umět zacházet a také je umět správně likvidovat a recyklovat.

I proto se první kolo soutěže zaměřuje právě na plasty všeho druhu a jiné polymerní látky. Takže s chutí do práce.

 1. Zcela prvním plast na světě, vyrobený v roce 1855, se podle svého objevitele nazýval:
  a) bakelit
  b) parkesit
  c) vinyl
 2. Igelitový sáček se v přírodě rozloží přibližně za:
  a) 5 let
  b) 15 let
  c) 25 let
 3. Polystyren se rozloží přibližně za:
  a) desitky let
  b) stovky let
  c) desetitisíce let, ale také možná nikdy
 4. Roztřiďte správně následující odpady na ty, co patří mezi recyklovatelné plasty do žluté popelnice a na ty, které do žluté popelnice nepatří.
  a) b)
  pneumatika
  špinavý polystyrenový tácek
  igelitový sáček
  neumytý kelímek od jogurtu
  umytý kelímek od jogurtu
  molitan
  celofán
  linoleum
  PET láhev
  guma
 5. Vědci Wichterle, Novotný a Procházka se podíleli na výrobě plastické hmoty (zpracovávaná jako vlákno), která byla vyrobena v Československu v roce 1940. Jedná se o:
  a) nylon
  b) chemikon
  c) silon
 6. Látka, která je velice odolná a používá se pro povrchovou úpravu např. kuchyňských pánví, se nazývá:
  a) teflon
  b) nylon
  c) freon
 7. Co znamená následující symbol:

 8. Bioplasty jsou plastické materiály, které se na rozdíl od klasických plastů za krátkou dobu přirozeně rozpadají. Tyto materiály se vyrábí např. z:
  a) kukuřice
  b) dýně
  c) len
 9. Polymerace je chemický děj, při němž dochází k:
  a) odpařování části chemických látek a jejich oddělování
  b) rozdělování látek do jednodušších malých molekul
  c) řetězení malých molekul za sebou do dlouhých řetězců
 10. Správně k sobě přiřaďte trojice.  Vždy plastovou věc, značku a zkratku plastového materiálu.
  PP PS LDPE PTE
 11. Co je na následujícím obrázku
  a) polotovar k výrobě igelitových sáčků
  b) polotovar k výrobě PET lahví
  c) polotovar k výrobě igelitové tašky
 12. Základní surovina k výrobě pneumatik je:
  a) silikon
  b) kompozit
  c) kaučuk

Soutěž je určena zejména žákům 8. a 9. tříd a je zaměřena na praktickou chemii a věci kolem ní. V minulých kolech byly otázky směřovány např. na plasty, potraviny, kyselé deště nebo pyrotechniku.

Jak soutěžit?

Pozorně si přečtěte otázky příslušného kola a odpovězte na ně. Na každou otázku existuje 1 správná odpověď. Odpovídejte např. 1 – a, 2 – c. Pokud otázka nenabízí možnosti, odpovídejte slovně nebo větou.
Odpovědi zasílejte na mailovou adresu d.srajbr@svehlova.cz. Nejpozději do týdne byste měli dostat potvrzení o přijetí vašich odpovědí. Podle e-mailové adresy budete evidováni po celou dobu soutěže, proto odpovídejte vždy ze stejné e-mailové adresy.
S PRVNÍ ODPOVĚDÍ ZAŠLETE PROSÍM I ÚDAJE O VÁS (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ŠKOLA A TŘÍDA).

Zjednodušená pravidla soutěže jsou následující:
     • Pro účast ve finálovém kole se musíte účastnit všech tří jednotlivých kol zveřejněných na stránkách soutěže.
     • Body z jednotlivých kol se sčítají a na základě získaných bodů jsou do finálového kola nominováni jen ti nejúspěšnější (cca 10 nejlepších).
     • Ve finálovém kole startujeme od nuly, takže i ten, kdo byl po prvních třech kolech např. až desátý, může vyhrát, pokud ve finále posbírá nejvíce bodů.
     • Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí to, kdo poslal své odpovědi dříve.
     • Zaslání odpovědí proto neodkládejte.
      Termíny jednotlivých kol:
Kolo Zahájení Uzávěrka
1. 15. 10. 2018

Ideálně do 16. 11. 2018

nejpozději do 31. 1. 2019

2. 19. 11. 2018

Ideálně do 21. 12. 2018

nejpozději do 31. 1. 2019

3. 7. 1. 2019 31. 1. 2019
     Vyhodnocení soutěže a závěrečné kolo o ceny, kterého se zúčastní nejlepší soutěžící, bude probíhat v únoru nebo v březnu 2019 v budově naší školy v Prostějově (nám. Spojenců 17). Soutěžící včas dostanou pozvánku.
     Soutěž naleznete na stránkách naší školy (http://www.svehlova.cz/) v levém menu nebo konkrétně na následujícím odkazu: http://www.svehlova.cz/cz/m/internetova-soutez/