Internetová soutěž


CHEMÍK 2. kolo

CHEMÍK 2. kolo

Tak a je to tady. S malým zpožděním, ale 2. kolo soutěže je na světě. Tak se do něj pusťte a hodně úspěchů!

Dnes se budeme bavit o čištění odpadní vody. Vy i vaše město či vesnice vyprodukujete nemalé množství odpadní vody ať už koupáním, sprchováním, splachováním záchodů nebo třeba vařením. S touto vodou je nutné se vypořádat v ČOV (čistírnách odpadních vod), než ji pustíme zpět do potoka či řeky. Dnes se podíváme v rámci několika otázek aspoň v krátkosti na to, jak to vlastně probíhá.

 1. Seřaďte jednotlivé části čistírny odpadních vod tak, jak následují za sebou.
  Česle, lapáky štěrku, lapáky písku, usazovací a zahušťovací nádrže, aktivační nádrž, oddělování vyčištěné vody od kalů
 2. Co do čistírny odpadních vod nikdy nepřiplave?
  a) občanské průkazy a osobní doklady
  b) peníze
  c) ani jedna z předchozích odpovědí není správná
 3. Kdy na ČOV přitéká nejvíce odpadních vod a má tedy obvykle nejvíce práce?
  a) hlavně ráno
  b) kolem poledne
  c) ráno a večer
 4. Co dělá pracovníkům ČOV během roku největší starosti tím, že ucpává česle a další části na začátku ČOV?
  a) olej
  b) toaletní papír
  c) vlhčené ubrousky
 5. Při čištění odpadních vod jsou sledovány některé ukazatele a zjišťovány jejich hodnoty v chemické laboratoři ČOV. Mezi základní a důležité hodnoty patří hodnota CHSK, která udává:
  a) znečištění vody jako celkové množství organických látek biologicky rozložitelných i     nerozložitelných
  b) udává znečištění vody jako biologicky rozložitelné látky
  c) udává znečištění vody jako biologicky nerozložitelné látky
 6. Pokud jde o proces vlastního rozkladu drobných pevných částic, kterým se říká „kal“ v odpadní vodě, podílí se na něm v tzv. aktivační nádrži zejména bakterie. Jde tedy o biologické odbourávání. Znečištění je pro zmíněné mikroorganismy potravou, kterou požírají. Na rozkladu se podílejí svou činností zejména dvě skupiny bakterií:
  a) amonizační (přeměňují amoniak a amonné sloučeniny na jednodušší N sloučeniny) a denitrifikační (přeměňují dusíkaté sloučeniny na dusík)
  b) denitrifikační (přeměňují amoniak a amonné sloučeniny na jednodušší N sloučeniny) a nitrifikační (přeměňují dusíkaté sloučeniny na dusík)
  c) nitrifikační (přeměňují amoniak a amonné sloučeniny na jednodušší N sloučeniny) a denitrifikační (přeměňují dusíkaté sloučeniny na dusík)
 7. Při rozkladu organických látek bakteriemi je občas nutné dodávat bakteriím pro jejich „spokojenost“ další organickou potravu. Z toho důvodu se přidává např.:
  a) methanal
  b) methanol
  c) butanol
 8. Po čištění vody zůstává velké množství tzv. kalu. Jsou to vlastně „pevné“ částečky. Ty vznikly z původních výkalů, zbytků potravin z kuchyně nebo i staré kůže, vlasů či chlupů, které se oddělují z našeho těla při umývání. Součástí jsou ale i těla mikroorganismů pocházejících z procesu čištění odpadní vody. Tento materiál, který by v nádržích překážel, je skladován a využíván v tzv. vyhnívacích nádržích, kde z něj vzniká zejména:
  a) methan
  b) butan
  c) propan
 9. Proto, aby vše probíhalo pěkně rychle, musí se o stav aktivačních nádrží starat poctivě pracovníci čistírny odpadních vod. Jednou z činností pro urychlení procesu odbourávání nečistot v odpadní vodě je:
  a) odsátí části kalu a mikroorganismů a převedení zpět do teprve zpracovávané odpadní vody
  b) regulace množství odpadní vody, která přitéká do čistírny odpadních vod
  c) přidání speciální kultury bakterií, kterou čistírna nakupuje
 10. Při procesu usazování se v usazovacích nádržích pro lepší usazování používá jako srážedlo chemická látka s názvem:
  a) chlorid železnatý
  b) dusičnan železnatý
  c) síran železnatý
 11. Co se děje s kalem, který zůstane po čištění odpadních vod.
  a) V dnešní době si ho z většiny ČOV případů odváží zemědělci na pole a hnojí s ním.
  b) V dnešní době je z většiny ČOV odvážen na skládky z důvodu jeho problematického složení.
  c) V dnešní době je z většiny ČOV odvážen kal na stavby, kde je různým způsobem zužitkován.
 12. A na závěr jedna důležitá a trochu i problematická otázka: Jak se z odpadních vod odstraní zbytky léčiv?
  a) nijak
  b) rozloží je bakterie podobně jako většinu ostatních látek
  c) musí se likvidovat přidáním jiných chemických látek a filtrací

CHEMÍK 1. kolo

V běžném životě se setkáváme s nádobami, přístroji, oblečením a dalšími věcmi vyrobenými z plastů. Vzhledem k tomu, že se s nimi setkáváme doslova na každém kroku, je třeba s nimi umět zacházet a také je umět správně likvidovat a recyklovat.

I proto se první kolo soutěže zaměřuje právě na plasty všeho druhu a jiné polymerní látky. Takže s chutí do práce.

 1. Zcela prvním plast na světě, vyrobený v roce 1855, se podle svého objevitele nazýval:
  a) bakelit
  b) parkesin
  c) vinyl
 2. Igelitový sáček se v přírodě rozloží přibližně za:
  a) 5 let
  b) 15 let
  c) 25 let
 3. Polystyren se rozloží přibližně za:
  a) desitky let
  b) stovky let
  c) desetitisíce let, ale také možná nikdy
 4. Roztřiďte správně následující odpady na ty, co patří mezi recyklovatelné plasty do žluté popelnice a na ty, které do žluté popelnice nepatří.
  a) b)
  pneumatika
  špinavý polystyrenový tácek
  igelitový sáček
  neumytý kelímek od jogurtu
  umytý kelímek od jogurtu
  molitan
  celofán
  linoleum
  PET láhev
  guma
 5. Vědci Wichterle, Novotný a Procházka se podíleli na výrobě plastické hmoty (zpracovávaná jako vlákno), která byla vyrobena v Československu v roce 1940. Jedná se o:
  a) nylon
  b) chemikon
  c) silon
 6. Látka, která je velice odolná a používá se pro povrchovou úpravu např. kuchyňských pánví, se nazývá:
  a) teflon
  b) nylon
  c) freon
 7. Co znamená následující symbol:

 8. Bioplasty jsou plastické materiály, které se na rozdíl od klasických plastů za krátkou dobu přirozeně rozpadají. Tyto materiály se vyrábí např. z:
  a) kukuřice
  b) dýně
  c) len
 9. Polymerace je chemický děj, při němž dochází k:
  a) odpařování části chemických látek a jejich oddělování
  b) rozdělování látek do jednodušších malých molekul
  c) řetězení malých molekul za sebou do dlouhých řetězců
 10. Správně k sobě přiřaďte trojice.  Vždy plastovou věc, značku a zkratku plastového materiálu.
  PP PS LDPE PET
 11. Co je na následujícím obrázku
  a) polotovar k výrobě igelitových sáčků
  b) polotovar k výrobě PET lahví
  c) polotovar k výrobě igelitové tašky
 12. Základní surovina k výrobě pneumatik je:
  a) silikon
  b) kompozit
  c) kaučuk

Soutěž je určena zejména žákům 8. a 9. tříd a je zaměřena na praktickou chemii a věci kolem ní. V minulých kolech byly otázky směřovány např. na plasty, potraviny, kyselé deště nebo pyrotechniku.

Jak soutěžit?

Pozorně si přečtěte otázky příslušného kola a odpovězte na ně. Na každou otázku existuje 1 správná odpověď. Odpovídejte např. 1 – a, 2 – c. Pokud otázka nenabízí možnosti, odpovídejte slovně nebo větou.
Odpovědi zasílejte na mailovou adresu d.srajbr@svehlova.cz. Nejpozději do týdne byste měli dostat potvrzení o přijetí vašich odpovědí. Podle e-mailové adresy budete evidováni po celou dobu soutěže, proto odpovídejte vždy ze stejné e-mailové adresy.
S PRVNÍ ODPOVĚDÍ ZAŠLETE PROSÍM I ÚDAJE O VÁS (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ŠKOLA A TŘÍDA).

Zjednodušená pravidla soutěže jsou následující:
     • Pro účast ve finálovém kole se musíte účastnit všech tří jednotlivých kol zveřejněných na stránkách soutěže.
     • Body z jednotlivých kol se sčítají a na základě získaných bodů jsou do finálového kola nominováni jen ti nejúspěšnější (cca 10 nejlepších).
     • Ve finálovém kole startujeme od nuly, takže i ten, kdo byl po prvních třech kolech např. až desátý, může vyhrát, pokud ve finále posbírá nejvíce bodů.
     • Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí to, kdo poslal své odpovědi dříve.
     • Zaslání odpovědí proto neodkládejte.
      Termíny jednotlivých kol:
Kolo Zahájení Uzávěrka
1. 15. 10. 2018

Ideálně do 16. 11. 2018

nejpozději do 31. 1. 2019

2. 19. 11. 2018

Ideálně do 21. 12. 2018

nejpozději do 31. 1. 2019

3. 7. 1. 2019 31. 1. 2019
     Vyhodnocení soutěže a závěrečné kolo o ceny, kterého se zúčastní nejlepší soutěžící, bude probíhat v únoru nebo v březnu 2019 v budově naší školy v Prostějově (nám. Spojenců 17). Soutěžící včas dostanou pozvánku.
     Soutěž naleznete na stránkách naší školy (http://www.svehlova.cz/) v levém menu nebo konkrétně na následujícím odkazu: http://www.svehlova.cz/cz/m/internetova-soutez/