Poplatky za poskytnuté ubytovací služby

Žáci ZŠ, SŠ a VOŠ přijatí k ubytování do domova mládeže na školní rok:

1 000 Kč/měsíc DM Fanderlíkova 25
800 Kč/měsíc DM Vojáčkovo nám. 4
    
Ubytovaní žáci v době mimo provozu domova mládeže, zaměstnanci školy a jejich rodinní příslušníci:
100 Kč za osobu a noc vč. 15% DPH

Pronájmy pokojů sportovním oddílům:
(dlouhodobé pobyty ubytovaných žáků v průběhu hlavních prázdnin)
1 pokoj 4 500 Kč vč. 15% DPH/měsíc

Pronájem pokojů sportovním oddílům:
(pobyty ubytovaných žáků o víkendech a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku)
1 pokoj 1 500 Kč vč. 15% DPH/měsíc

Ubytování pro veřejnost:
240 Kč vč. 15% DPH za osobu a noc
180 Kč vč. 15% DPH za osobu a dvě a více nocí

Ceny jsou platné pro rok 2018.