Aktuální informace

Počet volných míst k ubytování na školní rok 2018/2019:

chlapci - 0
dívky - 0

Zájmová činnost na DM

Zájmová činnost na DM

Chvíle volna tráví žáci ubytovaní na domově mládeže nejrůznějšími způsoby.

Děvčata často preferují činnosti zaměřené uměleckým směrem, neboť řada z nich studuje na svých školách příbuzné obory. V únoru si například dívky na DM Fanderlíkova udělaly radost vlastnoručně vyrobeným šperkem z moduritu nebo si vyzkoušely malbu na sklo.