Aktuální informace

Počet volných míst k ubytování na školní rok 2018/2019:

chlapci - 0
dívky - 0

Výstava Jiřího Koláře

Výstava Jiřího Koláře

Součástí života žáků, ubytovaných na DM, je také zapojení do společenského a kulturního života v Prostějově, pravidelné využívání bohaté nabídky nejrůznějších kulturních akcí pořádaných městem.

Žáci jsou tak motivováni k hodnotnému využívání volného času a ke kultivaci svých zájmů. V měsíci listopadu si například milovníci výtvarného umění z DM Vojáčkovo v doprovodu vychovatelky prohlédli v prostorách Muzea a Galerie v Prostějově výstavu koláží Jiřího Koláře, jednoho ze stěžejních umělců 20. století, který své dílo vystavoval mimo jiné i v Guggenheimově muzeu v New Yorku. Výstava se pro mnohé žáky stala inspirací pro další spontánní tvorbu ve výtvarném kroužku, kde mohou rozvíjet svoji kreativitu, fantazii a představivost.
Skupinka žáků z DM Fanderlíkova si zase zvolila k návštěvě galerii Mánes Club, která nabízela krásnou výstavu Prostějov v obrazech. Na poměrně malé ploše tu mohli vidět přes 60 obrazů zachycujících historické i současné město, místa dávno zaniklá i dobře známé budovy a ulice.
K Prostějovu se vztahovala také další akce, účast v on-line soutěži, kterou připravila Městská knihovna v Prostějově pod názvem Spisovatelé v ulicích. Žáci se tak dozvěděli, kde ve městě hledat např. ulici Vrchlického, bratří Čapků nebo náměstí Svatopluka Čecha, a kromě toho si hledáním správných odpovědí na kvízové otázky procvičili a obohatili své vědomosti o autorech české literatury.