Aktuální informace

Počet volných míst k ubytování na školní rok 2018/2019:

chlapci - 0
dívky - 0

Turnaj v šipkách na domově mládeže

Turnaj v šipkách na domově mládeže

26. října proběhlo finále  turnaje „O přeborníka DM Vojáčkovo nám. 4 v šipkách“. V letošním roce to byla velká výzva pro chlapce k dosažení lepšího umístění, jelikož celá soutěž probíhala již v loňském roce, kdy k velkému překvapení všech, první místa obsadila děvčata.

Celý turnaj započal již v měsíci září a přihlásilo se 14 uchazečů. Nejprve proběhla dvě základní kola, po kterých následovala vyřazovací část pro osm nejlepších hráčů.

1. místo – David Pelikán
2. místo – Pavel Maška
3. místo – Šárka Kamlerová

Oceněným žákům byly předány diplomy a originální tematická trička, což je motivací pro ostatní na příští školní rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soutěž BYSTRÁ HLAVA

22. října proběhla na DM Vojáčkovo nám. 4 soutěž Bystrá hlava. Odvahu poměřit své síly získala pouze děvčata, kterých se přihlásilo 9.  Při řešení jednotlivých úloh předvedla svoji důkladnost, předvídavost i soustředění. Po vyhodnocení všech 6 úkolů, kterými byly i  tangram, osmisměrka a sudoku bylo známo celkové pořadí:

1. místo – Martina Seibertová
2. místo – Monika Mertlová
3. místo – Marcela Vinklerová

Vítězka získala pohár. Vítězné trojici byly předány diplomy a drobné ceny. Aby nelitovaly své účasti i ostatní, obdržela každá ze zúčastněných symbolický dárek, kterým byl hlavolam.