Aktuální informace

Počet volných míst k ubytování na školní rok 2018/2019:

chlapci - 0
dívky - 0

Poznáváme město: Špalíček

Poznáváme město: Špalíček

Žáci ubytovaní na domově mládeže pocházejí často z míst vzdálených desítky kilometrů od Prostějova. Aby se trochu blíže seznámili s městem, ve kterém teď 4 roky studují, zařazujeme pro ně v rámci volnočasové činnosti na DM poznávací vycházky.

V říjnu jsme například navštívili bývalou židovskou část města s budovou tzv. Špalíčku v Uprkově ulici, řekli si základní informace o historii ghetta i současném využití rekonstruované budovy, prohlédli si dobové fotografie v knize „Prostějov na starých fotografiích“. Na zpáteční cestě nechybělo krátké zastavení na náměstí T. G. Masaryka před rodným domem Jiřího Wolkera.