Aktuální informace

Počet volných míst k ubytování na školní rok 2018/2019:

chlapci - 0
dívky - 0

Adventní sbírka

Adventní sbírka

Předvánoční dny jsou naplněny nejen prací a shonem, jsou také dobou, kdy myslíme více na druhé, kdy projevujeme svou solidaritu s lidmi, kteří se často bez naší pomoci neobejdou.

Česká televize pořádá už 26 let tradičně každou adventní neděli charitativní koncert, jehož výtěžek je určen vybraným neziskovým organizacím, které nezištně pomáhají lidem s různým postižením. Dne 11. 12. byla na toto adventní konto mimo jiné zaslána částka 2 500 Kč, kterou se podařilo shromáždit z dobrovolných příspěvků žáků a studentů, ubytovaných na DM Fanderlíkova 25. Peníze ze sbírky budou využity organizací Klubíčko Beroun na vybudování multifunkční chráněné dílny a bezbariérového bydlení pro těžce zdravotně hendikepované. Blížící se svátky inspirovaly také žáky z DM Vojáčkovo nám. 4 k tomu, aby udělali radost i jiným dětem, které to potřebují. Svědčí o tom částka 1 000 Kč, kterou získali na dobrovolné sbírce pro těžce nemocného Davídka Vítka z Ptení. Ke sbírce se připojili také zaměstnanci domova mládeže a školní jídelny. Vybraná peněžní částka byla pro Davídka zaslána na transparentní účet dne 12. 12. 2016.
Tyto akce DM svědčí o tom, že žáci nejsou lhostejní ke svému okolí a ostatním lidem.