Aktuální informace

Počet volných míst k ubytování na školní rok 2018/2019:

chlapci - 0
dívky - 0

Advent na domově mládeže

Advent na domově mládeže

Předvánoční čas adventu byl i na DM naplněn řadou pěkných akcí.  V rámci rodinné výchovy jsme si na našem DM připomněli tradice a zvyky související s adventem. Žáci se zapojili do vánoční výzdoby společných prostor. Inspirací se jim stala např. návštěva několika vánočních výstav, především se líbila výstava „Vánoce v lidových řemeslech“.

Na DM Vojáčkovo nám. 4 proběhla tradičně soutěž o nejlépe vyzdobený pokoj, bohužel jen mezi dívkami. K výzdobě použila děvčata všechno, co k adventu patří – adventní kalendář, adventní věnec, dekorace na dveře a celkovou vánoční výzdobu.
Na DM Fanderlíkova 25 si vánoční atmosféru připomněli při zdobení vánočních perníčků. Členové hudebního kroužku, ale i další zájemci, si zazpívali společně u vánočního stromu na náměstí v rámci akce „Česko zpívá koledy“.
Mnozí žáci s nadšením uvítali zřízení veřejného kluziště na svátečně upraveném náměstí a pravidelně si chodili zabruslit.
Předvánoční období zakončili žáci na obou budovách DM společnou sváteční večeří při svíčkách. Advent byl u nás na DM plný pohody a všichni se těšili na vánoční svátky v rodinném kruhu.