Zdravý životní styl

In Aktuality by Petr Fajks

Dne 7. 12. 2022 se žáci prvního ročníku oborů Analýza potravin a Technologie potravin účastnili přednášky pořádané v rámci kurzu „Zdravého životního stylu“. Přednášku zprostředkovala mediátorka podpory zdraví SZU paní Martina Khailová. Tématem přednášky byla prevence nádorových onemocnění (zejména samovyšetření prsu a varlat), prevence sexuálních chorob, nadužívání cukru a soli a dále alimentární nákazy. Přednášku lektorovali profesionální záchranáři Miroslav Kušnír a Antonín Surma. Přednášená témata vhodně doplňovala výuku odborných předmětů a přispěla ke zvýšení prevence zmíněných onemocnění.