Výlet do Čech pod Kosířem

In Aktuality by Petr Fajks

Žáci 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů 19. 6. 2024 navštívili Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem, které je největším na Moravě. Stojí v místech, kde se nacházela jedna z výrobních hal tehdejší slavné továrny na hasičské stříkačky. O dobré kvalitě stříkaček firmy Smekal svědčí skutečnost, že byly žádány nejen hasiči v zemích celé Evropy, ale i v Egyptě a Číně. Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších, ručně poháněných strojů, stříkaček tažených koňským spřežením, až po moderní výkonné stroje s odstředivými čerpadly s benzínovými motory. Muzeum také dokumentuje řemeslnou zručnost dnes již zašlých řemesel, jakými byly mosazník, mědikovec, kolář, řemenář, helmař, kotlář, provazník, slaměnkář, košíkář…, které stály na počátku vzniku těchto unikátních strojů. Technickou pozoruhodností jsou koňmi tažené pístové stříkačky s velkým výkonem. Jedna z takovýchto stříkaček po opuštění výrobní haly hasila v roce 1881 Národní divadlo v Praze.
Exkurze byla zajímává a žáci si uvědomili, že boj člověka s ohněm trvá celou existenci lidstva.