Vědomostní olympiáda Instalatérů

In Aktuality by Petr Fajks

Žáci třetího ročníku oboru Instalatér Adam Uhlík a David Vlk postoupili do krajského kola XVIII. ročníku Vědomostní olympiády 2023 pořádané Cechem topenářů a instalatérů České republiky. Olympiáda se konala pod záštitou MŠMT ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D., Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technického v Brně, Fakuly stavební a Ústavu TZB. Olympiáda proběhla dne 4. 4. 2023 v Olomouci v krajském centru CTI.
Soutěže se zúčastnilo osm škol ze střední a severní Moravy, z každé školy byli vysláni dva zástupci oboru Instalatér. Naši žáci se v silné konkurenci neztratili a získali osvědčení od CTI o výborných znalostech v oboru Instalatér.
Tímto děkujeme žákům za vzornou reprezentaci naší školy.
Staň se u nás profesionálem v oborech: Instalatér, Elektrikář – silnoproud, Truhlář, Tesař, Klempíř, Malíř, Montér suchých staveb, Zedník.