Termíny závěrečných zkoušek – červen 2021

In Aktuality by Petr Fajks

Termín ústní zkoušky pro všechny učební obory: 30. 6. 2021 – platí pouze pro uchazeče, kteří jsou oprávněni konat opravnou nebo náhradní zkoušku z předchozího školního roku 2019/2020.
Na základě OOP ze dne 29. 1. 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 
je ústní závěrečná zkouška pro šk. r. 2020/21 zrušená ředitelem školy.

Stavební obory

Instalatér

 • Písemná část – 21. 6. 2021
 • Praktická část – 22. – 24. 6. 2021
 • Ústní část
 • Tématické okruhy ke stažení

Truhlář

 • Písemná část – 21. 6. 2021
 • Praktická část – 22. – 24. 6. 2021
 • Ústní část
 • Tématické okruhy ke stažení

Zedník

 • Písemná část – 21. 6. 2021
 • Praktická část – 22. – 24. 6. 2021
 • Ústní část
 • Tématické okruhy ke stažení

Elektrikář silnoproud

 • Písemná část – 21. 6. 2021
 • Praktická část – 22. – 24. 6. 2021
 • Ústní část
 • Tématické okruhy ke stažení

Automobilní obory

Mechanik opravář motorových vozidel

 • Písemná část – 22. 6. 2021
 • Praktická část – 23. – 25. 6. 2021
 • Ústní část
 • Tématické okruhy ke stažení

Opravář zemědělských strojů

 • Písemná část – 21. 6. 2021
 • Praktická část – 22. – 25. 6. 2021, 28. 6. 2021
 • Ústní část
 • Tématické okruhy ke stažení

Speciální obory

Opravářské práce

 • Písemná část – 21. 6. 2021
 • Praktická část – 25. 6. 2021, 28. – 29. 6. 2021
 • Ústní část
 • Tématické okruhy ke stažení