Termíny maturitních zkoušek

In Aktuality by Petr Fajks

Obor
Písemná práce společné části
Didaktické testy společné části
Praktická zkouška
Ústní zkoušky
Analýza potravin
24. 5. – 25. 5 2021
1. 6. – 2. 6. 2021
14. – 16. 6. 2021
Technologie Potravin
24. 5. – 25. 5 2021
3. 6. – 4. 6. 2021
14. – 16. 6. 2021
Autotronik
24. 5. – 25. 5 2021
14. 6. – 18. 6. 2021
7. – 8. 6. 2021
Podnikání
24. 5. – 25. 5 2021
31. 5. 2021
17. – 18. 6. 2021

Termín písemné zkoušky pro žáky konající opravnou nebo náhradní zkoušku z českého jazyka a anglického jazyka 21. 5. 2021.

Písemné práce v jarním zkušebním období 2021 nekonají prvomaturanti z roku 2021 a ti, kteří konali řádný termín na jaře 2020. Ostatní studenti hlásící se k opravným nebo náhradním termínům písemné práce konají.