Švehlova boduje v celostátním finále soutěže Učeň Instalatér 2023

In Aktuality by Petr Fajks

Ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2023 se uskutečnilo celostátní finále 25. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň Instalatér, které se konalo v rámci doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu Brno. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pořadatelem Cech topenářů a instalatérů ČR. Letošní ročník soutěže je zařazen do Přehlídky České ručičky 2023.
Olomoucký kraj reprezentovali žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, Šimon Hruban a Jan Lenert. Soutěžící museli absolvovat 7 nelehkých úkolů. Po příjezdu absolvovali první úkol, ten spočíval v zodpovězení 100 testových otázek z oboru vytápění, instalace vody a kanalizace a bezpečnosti práce. Večer proběhlo slavnostní zahájení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnili významní hosté, např. prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, zúčastnili se také sponzoři soutěže a členové nezávislé komise, kteří hodnotili teoretickou a praktickou část. Druhý den čekala na soutěžící zatěžkávací zkouška. Dovednostní úkoly trvaly bezmála 8 hodin a soutěžící se museli poprat s montáží otopných těles, umyvadel se stojánkovou baterií, ale také s měděným a plastovým potrubím. Lisování a svařování probíhalo bez velkých komplikací. Velice odborně náročnou částí úkolu bylo ohýbání měděného potrubí pro přívod vody pro sprchovou podmítkovou sestavu dle výkresu. Šimon a Honza se zhostili tohoto úkolu skvěle, v časovém limitu stihli vše splnit. Poslední soutěžní den čekaly na Šimona a Honzu tyto úkoly, montáž předstěrových prvků TZB od různých firem, orientace na interaktivních panelech, testy z anglického jazyka, montáž vodoměrné sestavy a montáž plynoměru.
V konkurenci 28 účastníků vítězů krajských kol zvládali naši žáci úkoly velmi dobře a v celkovém pořadí Šimon Hruban vybojoval krásné 5 místo a Jan Lenert 19 místo. V kategorii družstva se umístili na 3 místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Poděkování za příkladnou reprezentaci školy a Olomouckého kraje patří nejen žákům, ale i učiteli odborného výcviku panu Vojtěchu Rozsívalovi, který žáky připravoval na celostátní finále soutěže Učeň Instalatér 2023.

Staň se u nás profesionálem v oborech: Instalatér, Elektrikář – silnoproud, Truhlář, Tesař, Klempíř, Malíř, Montér suchých staveb, Zedník.