„Škola a firma“ = partneři pro úspěšnou budoucnost

In Aktuality by Petr Fajks

Dne 13. 12. 2022 se na naší škole konal projektový den „Škola a firma“ = partneři pro úspěšnou budoucnost, kde vystoupil Mgr. Miroslav Gajdůšek, vedoucí odboru školství a mládeže Krajského úřadu. Akce se také účastnili zástupci spolupracujících firem: p. Dušan Fedor, vedoucí servisu FEDOR Auto s.r.o., Ing. Hubert Lachman, ředitel společnosti LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., Ing. Jiří Vrba, výrobně technický ředitel Makovec a.s., p. Michal Rochla, vedoucí střediska hlavní stavební výroby GEMO a.s. a p. Aleš Řezníček, vedoucí servisu PV AUTO Prostějov s.r.o. Probíhala diskuse o dalších možnostech spolupráce, jako například rozšíření možných pracovišť k praxi, uplatnění nových oborů v rámci firmy nebo také podpora vzdělávacích oborů ze strany spolupracujících firem a navázání nových kontaktů.