Regionální kola soutěžě autotronik Junior a Automechanik Junior

In Aktuality by Petr Fajks

Regionální kolo soutěžě Autotronik Junior 2020
Dne 26. 2. 2020 proběhlo regionální kolo soutěže Autotronik Junior. Letošní ročník probíhal v areálu VOŠ a SŠ automobilní v Zábřehu na Moravě. Naše barvy zde reprezentovali žáci Jakub Rec, Petr Vysloužil a Ondřej Tomeček. Soutěž byla rozdělena na dvě části – praktickou a poznávací. Po sečtení všech bodů z jednotlivých úkolů a částí se žák Petr Vysloužil umístil na krásném čtvrtém místě. V celkovém pořadí soutěžících škol jsme obsadili druhé místo. Všem třem soutěžícím patří poděkování za svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov.

Regionální kolo souteže Automechanik Junior 2020
Dne 4. 3. 2020 se konal již 26. ročník odborné soutěže Autoopravář Junior, regionální kolo olomouckého kraje. Pořadatelem byla v tomto roce Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh na Moravě. V kategorii Automechanik naši školu reprezentovali žáci Michal Havlíček a Patrik Matal. Dle celostátních pravidel byla soutěž rozdělena na tři části – praktickou, poznávací a odbornou přednášku zakončenou vědomostním testem. Po sečtení všech bodů z jednotlivých úkolů a částí soutěže se žák Michal Havlíček umístil na desátém místě, žák Patrik Matal obsadil osmé místo. Oběma borcům patří poděkování za vzornou reprezentaci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov.

Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům, kteří se na přípravě žáků a samotné soutěži podíleli. Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny, věnované do soutěže ŠSŠP Prostějov, SŠT Přerov, VOŠ a SŠA Zábřeh, Mercedes – Benz Moravia, FTL Prostějov a dalšími partnery z oblasti automobilového opravárenství.