Profesionální výroba nábytku v Prostějově

In Aktuality by Petr Fajks

Žáci 1. ročníku oboru Truhlář se dne 14. 6. 2024 zúčastnili odborné exkurze do firmy LACHMAN INTERIER DESIGN s.r.o. v Prostějově, která se zabývá výrobou atypického nábytku pro náročnou klientelu, jako jsou interiéry bank, hotelů, jachet …. Průvodcem firmou byla osoba nejpovolanější, a to majitel a zakladatel rodinné firmy Ing. Hubert Lachman. Nejdříve žáky seznámil s historií firmy a pak nás provedl provozem. Žáci měli možnost zhlédnout celý provoz od skladů přes nejmodernější obráběcí centra, dílnu pro sesazování dýh, stříkací kabinu dokončování nátěrovými hmotami i montáž a balení výrobků. Pan majitel seznámil také žáky s moderními trendy v úspoře energií, které firma Lachman úspěšně zavádí, např. fotovoltaické panely pro zabezpečení el. energie, moderní kotel pro spalování dřevařských odpadů a nádrže pro zachytávání dešťové vody.
V závěru exkurze byla žákům nabídnuta možnost brigády pro nastávající letní prázdniny, kdy žáci mohou získat zajímavou finanční odměnu a také nové dovednosti a zkušenosti ve svém zvoleném oboru Truhlář. Závěrem je nutné poděkovat panu Lachmanovi za uskutečnění exkurze.