Přijímací zkoušky nanečisto

In Aktuality by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

Ve čtvrtek 5. března 2020 se na naší škole uskuteční „Přijímací zkoušky nanečisto“. Ilustrační testy připravuje společnost CERMAT, která bude zajišťovat středním školám v Olomouckém kraji řádné přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium. Testy korespondují s otázkami v přijímacích testech. Účastníci se seznámí jak s podobou testů, tak i s časovým omezením na jejich vypracování.

Místo konání: náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov (pro všechny maturitní obory)

Informace k průběhu

Účastníci se dostaví min. 15 minut před zahájením. Na vstupních dveřích naleznou rozdělení do skupin a jejich umístění. Ve třídách proběhne prezence účastníků. Účastníci budou respektovat usazení do lavic zadavatelem testů.

Harmonogram

ČAS
DÉLKA
ČINNOST
POMŮCKY
8:00
5 minut
ZAHÁJENÍ
8:05 – 8:15
10 minut
INSTRUKTÁŽ
8:15 – 9:15
60 minut
TEST ČESKÝ JAZYK
modře nebo černě píšící propisovací tužka
9:15 – 10:15
60 minut
ROZBOR TESTU
10:15 – 10:45
30 minut
PŘESTÁVKA
10:45 – 10:55
10 minut
INSTRUKTÁŽ
10:55 – 11:55
60 minut
TEST MATEMATIKA
rýsovací potřeby, modře nebo černě píšící propisovací tužka
11:55 – 12:55
60 minut
ROZBOR TESTU
13:00
ZÁVĚR

 

UŽÍVÁNÍ KALKULÁTORU A TABULEK NENÍ POVOLENO!

Na zkoušky s sebou vezměte psací a rýsovací potřeby a dobrou náladu.

Vyhodnocení testů (dosažený počet bodů) proběhne v rámci Rozboru testů (žáci si opravený test i zadání odnesou domů).