Přijímací řízení

In Aktuality by Petr Fajks

Změny v přijímacím řízení
MŠMT posunulo termíny konání přijímacích zkoušek pro maturitní obory:
Termín školní části přijímacího řízení:
10. 5. 2021 8:30
12. 5. 2021 8:30 – náhradní termín
Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení dne 19. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy a na www.svehlova.cz – MATURITNÍ I UČEBNÍ OBORY.
Rozhodnutí o přijetí spolu s dalšími informacemi o studiu si vyzvedněte osobně dne 20. 5. 2021 od 8:30 – 15:30 hodin v hlavní budově Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17 (zelená budova). Prosíme o následné doručení zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků.