Přednáška – Prevence závislostí

In Aktuality by Petr Fajks

Dne 20. 11. 2021 proběhla v budově na nám.Spojenců 17 přednáška pod názvem Prevence závislosti.
Ta se uskutečnila v rámci Dne zdraví pod projektem Efektivní podpory zdraví osob ohrožených vyloučením. Zaštiťoval ji Státní zdravotní ústav v zastoupení M.Khailové – mediátorky podpory zdraví pro Prostějov. Lektorem byl M.Kušnír , který je přednášejícím na Univerzitě Karlově a má 20letou praxi v záchranné službě.
Přednášky se zúčastnili žáci tříd 1.A/TCH, 1.PA, 2.A/TCH, 3.A, 4.A/TCH. Lektor se soustředil na 4 základní oblasti, které takto rozdělil.
1. Rizika užívání tabáku.
2. Prevence onemocnění z užívání alkoholu.
3. Prevence užívání nelegálních drog.
4. Poradenství v léčbě závislostí.
Svým neformálním projevem, používáním mnoha demonstračních pomůcek si žáky lektor získal. Všichni pozorně naslouchali, pokládali dotazy na jakékoliv téma související s těmito jevy. A zřejmě nejvíce žáky nadchl samotný závěr přednášky, kdy si mohli vyzkoušet speciální brýle simulující požití alkoholu, návykových látek nebo syndrom absence spánku.
V dnešní době je potřeba stále varovat mladé lidi před lehkomyslnými pokusy s jakýmikoli návykovými látkami.
Proto uvítáme i do budoucna konání podobných akcí na naší škole.