Nová elektro učebna na Určické

In Aktuality by Petr Fajks

Od letošního školního roku budou žáci na odborném výcviku využívat novou elektrotechnickou učebnu, která je určena pro automobilní obory Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů. V této odborné učebně se žáci v průběhu studia naučí základní elektrotechnické pojmy a dovednosti, jako je měření základních elektrických veličin, pájení elektrotechnických součástí včetně základní diagnostiky a vyhodnocení součástek až po složitější měření a diagnostiku pomocí osciloskopu. Vybavení učebny umožní testovat a měřit elektrické součásti jako například alternátory, dynama, spouštěče a celou řadu dalších součástí elektrické a elektronické výbavy vozidla.
Každý žák má k dispozici své pracoviště vybavené osciloskopem, zdrojem bezpečného napětí, kvalitním multimetrem, stolním počítačem s připojením na internet a s potřebným softverovým vybavením.
Věříme, že takové rozšíření výuky přispěje ke zvýšení úrovně našich absolventů, kteří tak získají větší rozhled v oborech, které se neustále vyvíjejí a modernizují.