Modelování z hlíny

In Aktuality, Novinky z Domova mládeže by Petr Fajks

V naší nové keramické dílně umístěné v suterénu domova mládeže máme vše potřebné pro naučení se keramickému řemeslu – kvalitní hlínu, nářadí, a v neposlední řadě moderní vypalovací pec, která při prvním výpalu tzv. přežahu měkkou a křehkou hlínu přetvoří na pevný materiál. Na tento materiál lze nanášet barevné glazury a po té se těšit na otevření pece po finálním výpalu (cca 1 150 C) při němž se prášková glazura rozpuštěná ve vodě změní na lesklý a sklovitý povrch. V dílně je dostatek prostoru pro více žáků s oddělenými pracovišti i odkládacími plochami pro dokončené výrobky. Pro jiné výtvarné aktivity slouží ještě dvě další místnosti v mezipatře budovy.
Hliněná dílna umožňuje účastníkům najít tajemné spojení mezi člověkem a zemí. Země, voda, vzduch a oheň. Prostřednictvím práce s keramickým materiálem máme možnost nahlédnout přírodní rytmus, kterému musíme naslouchat. Nabízím vám jedinečnou příležitost k doteku. Stačí pouze zastavit se v prostoru a čase, dívat se a tvořit, avšak ruku v ruce s pochopením řemesla, materiálu a mnohých hlubších souvislostí, které nás obklopují.
Přijít můžete do nově vybavené keramické dílny do Domova mládeže na Fanderlíkově ul. vždy v pondělí v sudém týdnu od 16:30 do 18.00 hod.
Keramická dílna se letos stane bránou, skrze niž se vydáme na pouť. Budeme tvořit světy. Světy okolo nás, v nás, mezi námi. Světy viděné, tušené, fantaskní i známé … Světy lidí a v lidech, zvířat, ptáků, hmyzu, motýlů, vážek, vodoměrek, rostlin, stromů… Budeme hledat perspektivy pohledu, vhledu, podhledu, nadhledu. Hledání v pohledu. Nad hladinou, na hladině, pod hladinou, na dně i pod ním… Ve vzduchu i vzduchoprázdnu… Staneme se třeba Alenkou nebo Baronem Prášilem. Budeme pracovat s imaginací a jejím obrazům se pokusíme dát tvar. Nepřemýšlejte nad tím jak. Od toho tam budu já. Povedu vás a vy se můžete bez obav nechat třeba spolknout velrybou.
Dílna je otevřena pro zájemce z řad studentů ubytovaných na DM Fanderlíkova 25, DM Vojáčkovo nám. 4, a také ostatním studentům Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov.
Bližší informace: Hana Orságová, tel.: 732 475 071, e-mail: h.orsagova@svehlova.cz
Moji milí účastníci těším se na cestu s vámi.