Exkurze na Katedře anorganické chemie

In Aktuality by Petr Fajks

Dne 14. března 2023 se třída 2.A/TCH pod dozorem Ing. Gefingové zúčastnila exkurze na Katedře anorganické chemie na budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s oxidačně-redukčními reakcemi a s výrobou jednotlivých kovů. Naši žáci měli možnost zhlédnout výukový program o výrobě železa a následně odpovídat na otázky a vyplňovat pracovní listy. Exkurzí provázela Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D. Žáci také nahlédli do jednotlivých učeben a laboratoří, které jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji. Exkurze žákům přinesla nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti, což se projevilo zájmem o danou problematiku na závěr exkurze.