Den otevřených dveří

In Aktuality by Petr Fajks

Ve středu 8. 12. 2021 proběhl na všech pracovištích naší školy již v pořadí druhý Den otevřených dveří, v rámci kterého byla představena rodičům i budoucím žákům nabídka studijních a učebních oborů na naší škole.
Návštěvníci si měli možnost prohlédnout celou školu a její vybavení včetně specializovaných a odborných učeben a rovněž dílny odborného výcviku automobilních a stavebních oborů. Naši učitelé předvedli zájemcům o studium, co se ve škole mohou naučit. Budoucí žáci si mohli prohlédnout části motorů, diagnostické přístroje a zařízení či si vyzkoušet jízdu na trenažeru.
Na odborný výcvik stavebních oborů se dostavili žáci ze spolupracujících ZŠ Majakovského Prostějov a ze ZŠ Vrbátky, aby si jejich žáci devátých ročníků mohli prohlédnout jednotlivé dílny odborného výcviku dle učebních oborů a zhlédnout praktické ukázky z výuky našich žáků. Zájemci o studium měli možnost si vyzkoušet práci s mechanickým spojováním potrubí, pájení či polyfuzní svařování, viděli ukázku domovní elektro instalace, mohli si vyzkoušet zapojení jednoduchých el. obvodů. Žáci oboru Truhlář jim také ukázali postup výroby na CNC stroji. Závěrem si mohli vyrobit jednoduchý výrobek – škrabátko.
Věříme, že díky široké nabídce našich učebních a studijních oborů, si každý zájemce o studium vybral.
Zveme žáky, rodiče a ostatní zájemce na třetí Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 13. ledna 2022 od 8:00 do 17:00 hodin