BESEDA Úřadu práce

In Aktuality by Petr Fajks

Ve dnech 19. 4. a 26. 4. 2023 proběhly na naší škole besedy s pracovnicí Úřadu práce Prostějov na téma Kam po ukončení studia. Beseda byla určena žákům závěrečných ročníků učňovských i maturitních oborů. Žákům byly poskytnuty základní informace o možnostech zaměstnání (ČR, zahraničí), pokračování ve studiu nebo založení vlastní firmy. Pod úřadem práce funguje Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS), které poskytuje bezplatné služby (uplatnitelnost vzdělání na trhu práce, test k volbě povolání, motivační dopis, životopis, stáže, studium, pobyty v zahraničí, příprava na vstup na trh práce atd.) pro absolventy různých škol. V rámci besedy se žáci dozvěděli mnoho užitečných informací, zúčastnili se workshopu (osobnostní test, přijímací pohovor) a na závěr proběhla živá diskuse. Každý žák dostal informativní leták s kontakty na poradce IPS a odkazy na webové stránky týkající se této problematiky.