Adaptační kurz

In Aktuality by Petr Fajks

Adaptační kurz určený pro první ročníky maturitních oborů Autotronik a Analýza potravin je příjemným zpestřením začátku školního roku. Náplní třídenního kurzu jsou seznamovací aktivity a hry na prolomení ostychu mezi žáky. V letošním roce jsme opět zamířili do lužních lesů Pomoraví, a to konkrétně na Loveckou chatu do Horky nad Moravou (2. 9. – 4. 9. 2020). První den žáky čekala procházka na Hynkov, kde proběhly první seznamovací hry. Večerní program byl zakončen kolektivní hrou „Kufr“ či „Poznej hudbu k filmu nebo interpreta“. Náplní druhého dne dopoledne byly aktivity na kooperaci mezi žáky, na to, jak jsou schopni spolupracovat a domluvit se vzájemně mezi sebou. Pedagogové pro ně nachystali 7 úkolů, které žáci měli řešit za pomocí vlastního důvtipu a spolupráce. V odpoledních hodinách proběhla fyzicky náročnější hra „Duatlon“, po vzoru dnes velmi populárního sportu biatlon (běh a střelba ze vzduchové pušky). Večerní program se nesl v duchu táborového ohně, společného opékání špekáčků a slavnostního vyhlášení všech společných aktivit. Záměrem adaptačního kurzu bylo seznámení se s novými spolužáky i s třídním učitelem a nastavení základních pravidel do čtyřletého studia. Žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov.