Úřední deska

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2016/2017

Termíny ZZ - prosinec 2016

učební obor Mechanik opravář motorových vozidel

písemné 7. 12. 2016 7:45 hod.
praktické 8. - 9. 12. 2016 6:00 hod.
ústní 19. 12. 2016 7:45 hod.

 

Nabízené vzdělávací obory pro školní rok 2016/2017

Vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Technologie potravin 26-41-M/01 0,5 třídy
Analýza potravin 29-42-M/01 0,5 třídy
Autotronik 39-41-L/01

0,5 třídy

 

Vzdělávací obory zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 1 třída
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 třída
Zedník 36-67-H/01 0,5 třídy
Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy
Montér suchých staveb 36-66-H/01 0,5 třídy
Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy
Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy
Klempíř 23-55-H/01

0,5 třídy

Výrobce potravin 29-51-H/01

0,5 třídy

 

Vzdělávací obory pro uchazeče se speciálními potřebami - s neúplným základním vzděláním

Zahradnické práce 41-52-E/01 0,5 třídy
Opravářské práce 41-55-E/01 0,5 třídy
Provozní služby 69-54-E/01 0,5 třídy

 

Nástavbové denní studium zakončené maturitní zkouškou

Podnikání 64-41-L/51 1 třída
Stavební provoz 36-44-L/51 1 třída

 

Vzdělávací obory zkrácenou formou studia

Mechanik opravář motorových vozidel (řidič profesionál) 23-68-H/01 1 třída
Zedník 36-67-H/01 1 třída
Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy
Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy
Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy

 

Počty přijímaných uchazečů do tříletých učebních, čtyřletých maturitních oborů a dvouletých nástavbových maturitních oborů: 1 třída = 30 žáků, 0,5 třídy = 15 žáků.